h

Informatieavond over ontwikkelingen Langbroek Noord

28 september 2008

Informatieavond over ontwikkelingen Langbroek Noord

Op woensdagavond 1 oktober aanstaande vindt er in het dorpshuis van Langbroek een informatieavond plaats over de ontwikkelingen in Langbroek Noord. Het gaat om een presentatie van de definitieve plannen voor een nieuwe sportaccommodatie, een woonzorgcomplex met het dorpshuis en een supermarkt, en tientallen nieuwe woningen.

De aanwezigen krijgen informatie over de uitkomsten van het gehele voorbereidingsproces, waaraan diverse vertegenwoordigers en organisaties uit Langbroek, maar ook daarbuiten hun steentje hebben bijgedragen. Het zogenoemde verkavelings-/beeldkwaliteitsplan wordt getoond. In dit verkavelings-/beeldkwaliteitsplan geeft de gemeente een beeld van de voorgestelde verkaveling en van de nieuwbouw in Langbroek Noord. Het gaat daarbij om ‘referentiebeelden’. In het plan staan richtlijnen, eisen en adviezen over maatvoering, bestrating, wegprofielen, beplanting, straatmeubilair, architectuur en te gebruiken materialen. Ook krijgen de aanwezigen informatie over het vervolg van de werkzaamheden en de diverse procedures.

Als het verkavelings-/beeldkwaliteitsplan in oktober door de raad is vastgesteld, gaan architecten ontwerpen maken en starten de ruimtelijke procedures. Het is de bedoeling dat medio volgend jaar de nieuwe accommodatie van SVL wort aangelegd. Vervolgens kan begonnen worden met de bouw van het woonzorgcomplex. In een periode van vier tot vijf jaren worden aan deze zijde van Langbroek dan in totaal zo’n 100 woningen gerealiseerd. Ook komt er een landschapspark met ‘klompenpaden’ door het buitengebied.

SP-raadslid Gert de Heus vindt de gevolgde procedure een uitstekend voorbeeld van ‘anders bestruren’.
“Ik heb begrepen dat het de laatste grote bijeenkomst is voordat de officiële inspraakprocedure start. We zijn als SP heel tevreden over de wijze waarop de afgelopen periode deze plannen tot stand zijn gekomen. Met inbreng van velen ligt er nu een plan met een groot draagvlak. Ook krijgt de sociale woningbouw een forse impuls. We zullen als fractie goed luisteren hoe het eindoordeel van de inwoners van Langbroek is. En vervolgens is het wat ons betreft zo snel mogelijk daadwerkelijk aan de slag.” Aldus de SP-er.

Het dorpshuis is gelegen aan de Marijkelaan 5. De avond begint om 20.00 uur. De zaal is open om 19.45 uur. De inwoners van Langbroek hebben de afgelopen periode al een uitnodiging met de post ontvangen. Ook overige belangstellenden zijn van harte welkom.

U bent hier