h

Succesvolle avond over Afghanistan

6 juli 2008

Succesvolle avond over Afghanistan

“Afghanistan is het meest geholpen met een politieke oplossing. Het militaire ingrijpen van het westen moet er stoppen. De Afghanen zullen zelf hun toekomst moeten bepalen en er moet een oplossing komen voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen”. Dat waren de belangrijkste conclusies op de informatieavond die de SP vrijdag 4 juli hield in Wijk bij Duurstede in de Open Hof naast de Grote Kerk.
 René Grotenhuis van Cordaid, Paul Kuiper van het Humanistisch Vredesverband, SP Tweede-Kamerlid Farshad Bashir, SP Eerste-Kamerlid Arjan Vliegentharten en organisator / Wijks SP lid Robbie Dekker

Ruim 30 mensen kwamen op de bijeenkomst af om vooral te horen hoe de situatie op dit moment in Afghanistan is en hoe de internationale gemeenschap en Nederland daarbij betrokken zijn. SP Tweede-Kamerlid Farshad Bashir, Eerste-Kamerlid Arjan Vliegenthart, René Grotenhuis van Cordaid en Paul Kuiper van het Humanistisch Vredesverband traden als sprekers op. Centraal stond de vraag hoe Afghanistan het best geholpen kan worden.

Robbie Dekker opende namens de SP-afdeling Wijk bij Duurstede de bijeenkomst en gaf daarbij een korte inleiding over de geschiedenis en de omstandigheden waarin de 30 miljoen Afghanen moeten leven. De sprekers gaven vanuit verschillende kanten duidelijkheid over terrorismebestrijding, de internationale belangen in het gebied en de omstandigheden op dit moment in Afghanistan.

Farshad Bashir, zelf van Afghaanse komaf, maakte duidelijk waarom hij destijds met zijn familie gevlucht is uit het land dat inmiddels alweer tientallen jaren een oorlogssituatie. Daarbij waren eerst de Taliban, de Sovjet Unie, de krijgsheren en nu dus vooral ook het ‘westen’ betrokken. De Afghanen willen volgens hem vooral veiligheid en vrede; een normaal leven waarbij kinderen naar school kunnen en volwassenen kunnen werken voor hun bestaan.
Dat werd gesteund door de andere sprekers, waarbij René Grotenhuis vertelde hoe Cordaid actief betrokken bij ontwikkelingswerk en de problemen daarbij. Veel Afhanen sluiten zich bij de Tliban aan, omdat ze gewoon geen andere middelen van bestaan hebben. Arjan Vliegenthart bevestigde dat en wees er op dat slechts zo’n 10 tot 15% van de Taliban werkelijk extremistische gedachten heeft en geweld propageert.

Paul Kuiper van het Humanistisch Vredesberaad noemde het Palestijnse probleem en de haat die het negeren van dat probleem in de Arabische en moslimwereld geeft. Volgens Paul Kuiper blijven op die manier nieuwe ‘Talibanstrijders’ het land binnenkomen. Duidelijk werd ook dat er een ‘Plan voor de vrede’ ontbreekt en dat het hoog tijd is om daaraan te gaan werken door een echt politiek overleg tussen alle betrokkenen te starten.

“Ik heb veel gehoord om over na te denken” zei een van de aanwezigen tijdens de bijeenkomst. Daarmee werd het nut van deze avond nog eens bevestigd.

U bent hier