h

SP wil vooral inzetten op zorg en woningbouw

12 juli 2008

SP wil vooral inzetten op zorg en woningbouw

Afgelopen dinsdag werd in de gemeenteraad de kadernota 2009-2012 besproken. Tijdens de kadernota geeft elke politieke partij zijn algemene beschouwingen en zegt welke plannen er volgend jaar en de jaren daarna moeten worden uitgevoerd. Voor de SP reden om aandacht te vragen voor het verbeteren van de zorg, het minimabeleid en ruim in te zetten op sociale woningbouw.

Gert de Heus: “De SP wil de komende jaren inzetten op woningbouw, met name in de sociale sector. De afgelopen 10 jaar is er nauwelijks gebouwd voor jongeren, ouderen en mensen met een functiebeperking in de sociale sector. Het is tijd om de schade in te halen.”

Verder wil de SP inzetten op het verbeteren van de zorg, een ambulance en een huisartsenpost binnen een aanvaarbare schaal, ruimere openingstijden bij de Wijkse huisartsen in de avond en het weekend. Ook wil de SP een hospice en steunt de SP van harte de stichting AED Hartstikke Nodig. Daarnaast belooft de SP de ontwikkelingen op landelijk niveau rond de AWBZ nauwlettend in de gaten te houden.

De SP zet hoog in op het verbeteren van het minimabeleid, het RSD loket en de Sociale Werkvoorziening Zeist. Door de aanvraagprocedures te vereenvoudigen hoopt de SP dat het minimabeleid beter benut wordt, en de betrokkenen makkelijker gebruik kunnen maken van de regelingen.

Verder wil de SP dat de gemeente meer in de samenleving staat door beter te luisteren naar de bevolking, en daarin een actieve rol op zich neemt. “Ga eens buurten in de buurten en zet nog meer in op wijkgericht werken”, aldus Gert de Heus namens de SP-raadfractie.

Lees hier de volledige bijdrage van de SP tijdens de bespreking van de kadernota 2009-2012 in de gemeenteraad.

U bent hier