h

Nieuwe woningen voor Langbroek

12 juli 2008

Nieuwe woningen voor Langbroek

Langbroek - Er komen waarschijnlijk 23 nieuwe woningen op het voormalige bedrijfsterrein Uem en Wennekes in Langbroek. Tijdens een goed bezochte informatieavond is afgelopen week in het dorpshuis een presentatie gegeven van de plannen. In het najaar zal de formele inspraakprocedure starten. Het is de bedoeling dat volgend jaar met de bouw van de woningen wordt gestart.
UEM Wennekes Langbroek

Architectenbureau Van der Zee heeft in enkele maanden tijd samen met de gemeente en een meedenkgroep van omwonenden en belanghebbenden plannen gemaakt voor de ontwikkeling van het gebied. En met succes: tijdens de avond bleek dat er grote instemming is met de nu voorliggende stedenbouwkundige opzet.

De basis voor de plannen is een gevarieerd woningbouwprogramma. Het gaat om zes huurappartementen, zes goedkopere koopwoningen in twee blokjes, zes tweekappers en vijf vrijstaande woningen. Hogenboom projectontwikkeling uit Zeist gaat een en ander realiseren.

De ontsluiting van de woningen vindt plaats via de Gerrit Achterbergstraat. Er komt een noodontsluiting op de Cotherweg. De bouwhoogte van de woningen is maximaal 2 bouwlagen en een kap. De woningen die aansluiten op de bestaande bebouwing krijgen aan de achterzijde een lagere goothoogte. Ook is nadrukkelijk rekening gehouden met de privacy van de omwonenden. zijn aan de achterzijde. Er komen zo’n 45 tot 50 parkeerplaats; voor een deel op eigen grond. In het plan is een ruime groen- en speelvoorziening opgenomen. Er komt een watergang aan de zuidzijde van het terrein en een voetpad langs het buitengebied.

Tijdens de informatieavond werd gevraagd om nog eens te kijken naar het inrichten van de strook grond aan de achterzijde van de woningen aan de Achterbergstraat 39 tot en met 49. Mogelijk kan deze ook als openbaar groen met achterom worden gehandhaafd. Wethouder Jan Burger zegde dat toe. De wethouder vertelde verder dat bij de toewijzing van de sociale woningen lokaal maatwerk zal worden toegepast en woningzoekenden uit Langbroek dus voorrang krijgen. Ook bij de inschrijving en verkoop van de andere huizen zullen inwoners van de kern en gemeente door gerichte publicaties zoveel mogelijk kansen krijgen.

Met de bouw worden voor het eerst sinds jaren weer meerdere nieuwe woningen in Langbroek gebouwd. Inmiddels gaat ook de planvorming van Langbroek Noord gestaag voort. Het is de bedoeling dat hier in 2009 wordt gestart met de aanleg van een nieuw sportcomplex voor SVL. Vervolgens kunnen aan deze zijde van Langbroek vanaf 2010 tot en met 2014 in totaal zo’n 100 woningen worden gerealiseerd. Het gaat om ouderen- en zorgwoningen, huizen voor starters en koopwoningen in diverse prijsklassen. Ook is er ruimte voor nieuwbouw van het dorpshuis, een supermarkt en andere voorzieningen. Voor de afronding aan deze zijde van het dorp wordt gedacht aan een landschapspark met voetpaden naar het buitengebied.

Henriëtte Sanders, SP-raadslid, was tijdens de presentatie aanwezig: “Een goede zaak dat ook in Langbroek eindelijk weer betaalbare huizen worden gebouwd. We zien bovendien dat het werkt om dergelijke plannen met echte inbreng van de bevolking op te stellen.”

U bent hier