h

Grote meerderheid voor Revius in de Geer

12 juli 2008

Grote meerderheid voor Revius in de Geer

Het was een verhaal vol dromen en idealen. In 2002 moest en zou er een multifunctioneel (MFA) gebouw komen, met plaats voor sport, voortgezet onderwijs inclusief Havo top, het Wijkhuis, de bieb en een theater. De gemeenteraad had hiervoor een bedrag van 450 duizend euro per jaar voor over. ‘Zoals zo vaak met dit soort grote projecten bleek dit verhaal een grote zeepbel te zijn. De droom is de afgelopen weken omgezet tot een realistischer verhaal, dat door de grote meerderheid van de raad is goedgekeurd’, stelt Brouwer vast.
Revius noodgebouw

De bel barste al bij het aanwijzen van de bouwlocatie. Het verhuizen van de Wijkse gemeentewerf, de aangewezen MFA-locatie, kost simpelweg te veel. In een weiland bij de Geer, werd een goedkopere locatie gevonden. Het totale kostenplaatje van de plannen mocht volgens de raad niet boven 650 duizend euro per jaar uitkomen. Brouwer; ‘Dat de betrokken partijen stonden niet te springen op deelname. De bieb, het Wijkhuis en sportschool Energy vielen af, terwijl Tom van Ginkel in de binnenstad theater Calypso deed herleven. Toen gym en turnvereniging Levitas voor een eigen plek koos, op Mariënhoeve, viel de multifunctionele droom helemaal in duigen.’

Wat overbleef was een plan voor een combinatie Revius met sport en een brede school voor primair onderwijs. ‘Ook hier waren er naast de financiële risico’s nog genoeg klachten. Zo vonden de sportverenigingen de zaal te klein, en dus niet toekomstbestendig. Daarnaast liet bewonersvereniging ‘de Geer in Verweer’ weten een combinatie van sport en onderwijs juridisch zo lang mogelijk tegen te houden. Dat leverde zodoende genoeg voeding op voor een flink debat in de raad’, aldus Brouwer.

Het college hoorden de vele politieke klachten en besloot in te grijpen. Zij legde een nieuw voorstel neer, waarbij het MFA project in vier stukken uiteen viel: Revius, Sporthal, Levitas en Primair onderwijs, met elk een onafhankelijk budget. ‘Over het deel Revius is afgelopen dinsdag een besluit genomen. De overige projecten worden na het zomerreces behandeld. Door deze knip wordt alles budgettair beter behapbaar, de risico’s inzichtelijker en dus beheersbaar.’

Nieuwe lokatie Revius
Nieuwe lokatie Revius

Voor de raadsvergadering zette de PCG met een motie en amendement de zaak op scherp. Hierin riep de PCG in eerste instantie op om op de vrijkomende locaties de woonvisie los te laten, en de Geer niet als locatie voor sport aan te wijzen. Brouwer; ‘Daar waren wij tegen. Ten eerste betekende dit dus weer bouwen van dure woningen, terwijl dat juist voor zo veel problemen zorgt voor starters. Ten tweede wilden wij voor de sportaccommodaties alle mogelijkheden open houden. Het is toch raar dat een raad alle alternatieve bouwplekken wil bekijken, maar er al bij voorbaat er een uitschakelt?’, vraagt Brouwer zich af.

Na het debat en enkele onderhandelingen werden de zaken naar tevredenheid aangepast. Het college werd opgeroepen om bij voorkeur een andere locatie voor de sport te zoeken, terwijl er gebouwd moet worden binnen de woonvisie. ‘Bij de alternatieven kan dus gewoon ook de Geer worden bekeken, maar met de toevoeging dat de voorkeur voor sport ergens anders ligt. Bij het bouwen gaan we uit van maximalisatie van de grondopbrengsten, door meer of hoger bouwen. Maar wel binnen de woonvisie, en dus met genoeg kansen voor starters.’

De winst werd ingezien door een grote meerderheid uit de raad. Enkel de VVD was tegen. Zij bleef resoluut tegen het eerder genomen besluit van bouwen in De Geer. Alle andere partijen zagen het voorstel van het college, met de aangenomen motie en amendement als beste oplossing. De PvdA, Groenlinks, CDA, SP, PCG en Burger Belangen stemden mee in. ‘Gezien de felle aanvallen op het hele verhaal in het voortraject hebben alle aanpassingen de uitwerking niet gemist. Het Revius is van alle onzekerheid af en kan gaan tekenen. De rest komt na de zomer aan bod. Wij zullen blijven hameren op goede voorzieningen voor primair onderwijs en het sober en doelmatig inzetten van de gemeenschapsgeld. Geen loze dromen, maar haalbare voorstellen dus. Dat roepen wij als SP al sinds de verkiezingen.’

U bent hier