h

College wil einde aan rioolheffing huurders in Cothen

10 juli 2008

College wil einde aan rioolheffing huurders in Cothen

Het College van Burgemeester en Wethouders wil dat woningbouwstichting Cothen stopt met het doorrekenen van de gemeentelijke rioolheffing. Dat heeft zij schriftelijk aan het bestuur van de woningstichting laten weten. De kwestie speelt al enige maanden. De woningstichting heeft haar huurders onlangs laten weten dat zij de bestaande werkwijze niet wil wijzigen.

Kosten rond landelijk gemiddelde

In de gemeente Wijk bij Duurstede betaalt iedere eigenaar van een pand rioolheffing. Dit is een gemeentelijke belasting waarmee niet alleen het onderhoud en de vervanging van het rioolstelsel wordt geregeld, maar ook de brede waterzorgplicht van de gemeente wordt bekostigd. Hierbij kan men denken aan de opvang van regenwater of het bestrijden van grondwaterproblemen.

Vanaf 1 januari dit jaar is de rioolheffing162,25 euro per huishouden, dat ligt rond het landelijk gemiddelde. De komende jaren zal de heffing hoger worden. Dat is een landelijke trend en wordt veroorzaakt door de veroudering van de rioolstelsels en maatregelen die moeten worden getroffen om het milieu te beschermen. De wet geeft aan dat de begrote baten van de rioolheffing niet hoger mogen zijn dan de begrote lasten. Gemeenten zijn daarbij wel vrij in de keuze van de belastingplichtige (eigenaar of gebruiker) en de berekening van de heffing.

Situatie onder huurders

In de gemeente Wijk bij Duurstede is de rioolheffing, zoals eerder genoemd, een eigenarenheffing. Dat betekent dat eigenaren van onroerend goed en een aanslag krijgen. Huurders betalen dus geen rioolheffing. Dat doet de verhuurder. Echter in Cothen verrekent de Woningbouwstichting Cothen de rioolheffing direct met de huurders. Dit is een overblijfsel uit de tijd dat Cothen nog een zelfstandige gemeente was. Destijds kende men in Cothen een huurdersheffing.

Het gemeentebestuur heeft de woningbouwstichting nu voor de tweede maal dringend verzocht om deze doorrekening af te schaffen. De gemeente wil één beleid voor alle huurders. Wethouder Jan Burger: “De problematiek kwam aan het licht bij de evaluatie van het minimabeleid. Daarbij bleek dat huurders met een laag inkomen in Cothen slechter af zijn dan huurders in Langbroek en Wijk bij Duurstede. Dat komt vanwege de wijze van doorrekenen van de woningstichting in Cothen. Op een eerder schrijven liet de woningstichting weten de huidige wijze van doorrekenen te willen handhaven. We willen echter dat daar een einde aan komt en hebben daarom nogmaals bij het bestuur van de woningstichting aangedrongen om een en ander op korte termijn op te pakken”.

U bent hier