h

Aan de slag met De Kamp

12 juli 2008

Aan de slag met De Kamp

Cothen - Afgelopen week is een start gemaakt met de opzet van een stedenbouwkundige visie voor De Kamp in Cothen. Vertegenwoordigers van de meedenkgroep, de gemeente, woningbouwstichting Cothen en de wethouders Henk Muis en Jan Burger spraken met ingenieur André de Wilde van Derks Stedenbouw over het programma van eisen.

Derks Stedenbouw was een week eerder door alle betrokkenen gekozen als bureau voor het ontwerpen van de stedenbouwkundige visie. Gesproken werd over de karakteristieke dorpskwaliteiten van Cothen en het betreffende gebied, de verkeerssituatie, de groenvoorzieningen, speeltuin en trapveld, de natuurontwikkeling bij de Kromme Rijn, duurzaamheid, de benodigde woningen en starterskavels.

Op basis van alle uitgangspunten, wensen en ideeën worden nu door Derks Stedenbouw een aantal schetsontwerpen vervaardigd. Na de zomerperiode worden deze gebruikt om te discussiëren over de meest wenselijke inrichting van het plangebied. De Kamp ligt aan de noordwestzijde van de kern Cothen, op de voormalige sportterreinen. De bouwlocatie is circa 4,5 hectare groot en biedt ruimt voor zo’n 100 tot 120 woningen.

De gemeente heeft er nadrukkelijk voor gekozen om de plannen op een interactieve wijze vorm te geven. Dat gebeurt met een meedenkgroep van 15 personen afkomstig uit Cothen. Daarnaast hebben de woningbouwstichting en het Utrechts Landschap nadrukkelijk zeggenschap op de ontwikkeling van het gebied. Ook worden er nog enkele grote openbare avonden georganiseerd.

Verantwoordelijk SP-wethouder Jan Burger: “We staan daar niet altijd bij stil, maar we hebben in de gemeente Wijk bij Duurstede echt een bijzondere manier ontwikkeld om tot stedenbouwkundige planvorming te komen. Niet de deskundigen en het ambtelijk apparaat vullen de eerste plannen in, maar vanaf het begin af aan wordt al naar de inbreng vanuit de bewoners en belanghebbenden gekeken. En dat moet ook, want we gaan hier tenslotte straks ook bouwen voor de Cothenaren. De kop is er nu ook voor deze grotere uitbreidingslocatie af. De stedenbouwkundige heeft veel ideeën en aandachtspunten meegekregen. Ik heb er vertrouwen in dat er straks een mooi plan komt te liggen voor de invulling van De Kamp.”

U bent hier