h

SP in actie tegen rioolheffing Cothen

17 februari 2008

SP in actie tegen rioolheffing Cothen

De Socialistische Partij roept huurders van de woningbouwstichting Cothen op om bezwaar te maken tegen de rioolheffing die zij moeten betalen. Volgens de partij is de heffing niet rechtsgeldig en benadeelt ze huurders met een laag inkomen.

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft onlangs haar minimabeleid geëvalueerd. Dit is gebeurd met behulp van onderzoek door het NIBUD en in samenwerking met de lokale Cliëntenraad Werk en Bijstand.

De SP heeft in de evaluatieverslagen, die onlangs zijn verspreid, gelezen dat de woningbouwstichting Cothen een rioolheffing in rekening brengt bij haar huurders. Het gaat om een bedrag van zo’n 140 euro per jaar.
Volgens SP-raadslid Henriëtte Sanders is dit ‘een idiote en zeer ongewenste’ situatie.

“We hebben de afgelopen dagen nog eens goed gekeken naar hoe het in elkaar zit. In Wijk bij Duurstede kennen we een eigenarenheffing. Vroeger, bij de zelfstandige gemeente Cothen, was daar sprake van een huurdersheffing. Dat is dus blijkbaar door de woningstichting nooit aangepast. Mensen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van belastingen. Zo krijgen ze in Cothen wel kwijtschelding van hondenbelasting maar heft de woningstichting nog doodleuk een rioolheffing die zijzelf als eigenaar van woningen aan de gemeente moeten betalen. En als ze het nou nog in de gewone huur hadden opgenomen, hadden mensen nog recht gehad op een huurtoeslag. Hier moet echt zo snel mogelijk een einde aan komen!” Aldus het raadslid.

De Cliëntenraad Werk en Bijstand heeft de zaak bij de rapportages aanhangig gemaakt en ook het college van Burgemeester en Wethouders heeft inmiddels de woningstichting gevraagd om zo spoedig mogelijk een eind te maken aan de ontstane situatie.

Henriëtte Sanders: “Volgens ons is het vooral een kwestie tussen huurder en verhuurder. Dat betekent dat huurders zo snel mogelijk bezwaar moeten maken tegen de heffing. Zo nodig kunnen ze de zaak dan voorleggen aan de huurcommissie of de rechter. We hebben daarvoor voorbeeldbrieven gemaakt, die men kan opvragen.”
Dat laatste kan via de site: www.wijkbijduurstede.sp.nl of via Henriëtte Sanders, tel 577375 (avonduren).

De SP organiseert op donderdagavond 28 februari aanstaande een bijeenkomst in het Dorpshuis in Cothen. Dan bespreekt zij overigens ook de uitslagen van de ‘wenSPut’. Inwoners konden daarbij aangeven wat zij belangrijk vinden om aan te pakken in hun wijk of dorp.

U bent hier