h

Initiatief AED loopt als een trein

17 februari 2008

Initiatief AED loopt als een trein

SP-bestuurslid Jan Oechies kwam enkele maanden geleden met het idee om zo veel mogelijk mensen wakker te maken voor Automatische Elektrische Defibrillators, kortweg AED’s: Een A.E.D. biedt naast het alarmeren via 1.12, hartmassage en beademing een uitstekende hulp voor mensen die op basis van een hartprobleem een circulatiestilstand krijgen. Een A.E.D. analyseert de problemen en geeft sturing bij de reanimatie. Indien nodig kan de A.E.D. door een stroomstoot het hart weer op gang helpen. Een oproep leverde tientallen reacties op.

Samen met Wil van Dam en andere vrijwilligers begon Jan Oechies een burgerinitiatief. Er verscheen een artikel in de lokale pers en op de SP-site werd er veel aandacht aan gegeven, waarna vrijwilligers zich via de mail en telefoon konden melden.

“We hadden een idee over het aantal vrijwilligers dat nodig was. Wat dat laatste betreft zijn wij goed op weg om onze doelstelling te halen. Wij hebben op dit moment circa 40 mensen hebben gereageerd op onze oproepen. Daarnaast hebben de Wijkse Eerste Hulp organisaties hun mensen geschoold en bieden bedrijven hun bedrijfshulpverleners aan om deel te nemen in dit project. Dat is al een geweldig aantal”, juicht Oechies. Wij hebben echter nog meer mensen nodig, want om de gehele Wijk bij Duurstede te bedienen is een ruime spreiding noodzakelijk. “Komende weken ga ik met Wil de lijsten met vrijwilligers en apparaten eens goed opstellen.”

Door de werkgroep AED HartstikkeNodig werden ruim 80 brieven gestuurd naar supermarkten, bedrijven, de horeca, sportverenigingen en sportaccomodaties. Ook hier is de response enorm. Op 15 plaatsen in Wijk bij Duurstede Cothen en Langbroek staan binnen enkele weken AED’s. Op al deze lokaties is minmaal één hulpverlener aanwezig. Ook hier geldt dat spreiding van het aantal AED’s van het grootste belang is. Dat ook het Wijkse College besloot om voor de gemeente vijf AED’s aan te schaffen was voor de werkgroep een teken dat er een groot draagvlak was voor hun plannen.

Wil van Dam gaat met vrijwilliger Henk Huisman nog andere instellingen benaderen, terwijl Oechies bezig is met het plannen van een informatieavond in het gemeentehuis. Leverancier Premed ziet ook het unieke van het project in en doet een eigen duit in het zakje. De firma sponsort dit project en heeft voor de bedrijven die een AED willen aanschaffen een zeer aantrekkelijke prijs. Bij Premed staan inmiddels meerdere offertes uit en komen leveringsopdrachten binnen. Wij zijn op de goede weg en wij verwachten dat het gehele project 1 juni operationeel kan zijn.

“Dat er van zoveel kanten zo positief gereageerd wordt, maakt het een mooi initiatief. Vandaar dat de SP het ook van harte ondersteunt’, legt SP-fractielid Henriëtte Sanders uit, “Wij ondersteunen daar waar nodig de organisatie, want dit soort burgerinitiatieven verdient de aandacht. En dan is het prachtig als je ziet dat via onze site zoveel mensen zich aanmelden om mee te doen als vrijwilliger”. Via één inschrijf formulier kunnen bedrijven die reeds een AED zich nog bij ons aanmelden via het tweede formulier kunnen vrijwilligers zich aanmelden.

U bent hier