h

Sportdebat Cothen - Sportstad Wijk bij Duurstede

14 februari 2006

Sportdebat Cothen - Sportstad Wijk bij Duurstede

13 Februari werd in de sportkantine van SVF te Cothen een sportdebat gehouden. Alle Wijkse politieke partijen waren aanwezig. Namens de SP deed Jeroen Brouwer mee aan het debat.

Sportstad Wijk bij Duurstede

De SP vindt sport belangrijk. Sportdeelname levert op individueel, sociaal, maatschappelijk én ook economisch gebied een winst (voor dat laatste ook, meer sporten, minder snel ziek, lager ziekteverzuim)

Kernbegrippen om het sportklimaat goed te houden zijn voor de SP; Stimuleren en Faciliteren.

De laatste jaren zijn goede stappen vooruit gezet met betrekking tot de sportaccommodaties. Dankzij inzet van de verenigingen zelf hebben Cothen en Wijk bij Duurstede (bijna) parken gekregen die de beter aan de hedendaagse eisen voldoen. Het betekent niet dat er nu weer achterover geleund kan worden. Het is een plicht om sport in de breedte zo toegankelijk mogelijk én te houden. Sport houdt namelijk niet op bij het sportpark. Op vele andere manieren kan er gesport worden.

Voor de SP de volgende punten hoog op de agenda;
1. het vasthouden en verbeteren van huidige sportvoorzieningen
a. Het aanpassen van de sportvoorzieningen in Langbroek. Ook op sportpark Oranjepark en de zaal op de Weidedreef kunnen een goede opknapbeurt gebruiken.
b. Het op peil houden van de binnensportfaciliteiten in Cothen. (rekening houden met verdwijning sportzaal de Kamp).
c. Goede controle op uitvoering Marienhoeve plan in de toekomst.

2. Sporten kan ook op vele plekken buiten de sportparken om. De SP wil deze mogelijkheden in stand houden. Te denken valt aan;
a. Het op peil houden/brengen van basketbalveldjes, trapveldjes, enzovoorts. Bij vele woningbouwprojecten (o.a. de Engk) komen pleintjes onder druk te staan. De SP is in dit geval voor het creëren van nieuwe plekken in de desbetreffende wijk. Voor de Engk betekent dit de realisatie van bijvoorbeeld een voetbalkooi.
b. De omgeving van de gemeente leent zich ideaal voor fietsers, hardlopers en skeeleraars. Een goed wegennet (fiietspadnet) is hierbij van groot belang. De SP is voor een goed en veilig fietspadnet.
c. Bij de bouw van een nieuwe sporthal dient er rekening te worden gehouden met zo veel mogelijk sporters. Niet enkel de binnensportverenigingen zijn in de huidige hallen actief. Ook gehandicaptensporters en bijvoorbeeld zaalvoetbal (aangesloten bij diverse competities) dienen hierbij fatsoenlijk in te kunnen sporten. Het wegvallen van sporthallen in de toekomst mag niet betekenen dat sporters ergens anders hun heil moeten gaan zoeken.

3. Gezien het maatschappelijk belang van sport is het zaak om de werkzaamheden van diverse ambtenaren uit te breiden. Een sportconsulent en vrijwilligerscoördinator zijn goede steunpunten waar verenigingen gebruik van maken. Hun inzet wordt over het algemeen als positief ervaren. Uitbreiden van het aantal uren is voor de SP van belang. Net als dat de werkzaamheden samengevoegd dienen te worden, zodat er een duidelijke lijn getrokken kan worden.

4. De sportraad in oprichting is voor de SP, zo wel in een uitvoerende als adviserende rol. Deze moet er snel voor alle verenigingen komen.

5. Het aanleggen van goede sportfaciliteiten is een belangrijke stimulans voor het op peil brengen van het Wijkse sportbestand. Maar ook kan de gemeente inhaken op diverse stimulatieprojecten. Een veelvoud van organisaties bieden hierbij hun hulp aan. Voor de SP kunnen deze projecten enkel slagen indien er samen wordt gewerkt met de verenigingen., Een breed scala van mogelijkheden liggen bij diverse organisaties voor het oprapen.

6. Het percentage sportende kinderen en ouderen ligt in de gemeente onder het landelijke gemiddelde. Het op peil brengen begint voor de SP bij de jeugd, de toekomst. Leren omgaan met sport kan op scholen gestimuleerd worden. Daar zijn twee elementen voor nodig; a. Een herintroductie van de gediplomeerde sportleerkracht. B. Het opvoeren van het aantal sport en bewegingsuren op school. Op deze manier laten we zien dat sport leuk en goed is voor kinderen.

7. Belangrijk voor de SP is dat ook verenigingen mee doen bij de projecten. Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in hen. Laat hen nu ook investeren in de maatschappij. Hulp bij een brede school, het opzetten van meer schoolsportactiviteiten, een duidelijke sportkalender (met sporttoernooien op diverse sportplaatsen); het zijn allemaal middelen om de verenigingen verder te laten kijken dan hun eigen sportpark. De gemeente kan hierbij zalen, velden enzovoorts ter beschikking stellen. Ook vanuit de diverse steunpunten kan aangeboden worden.

U bent hier