h

Veel reacties op handtekeningen aktie huisartsenpost

27 januari 2006

Veel reacties op handtekeningen aktie huisartsenpost

Vele reacties die per mail binnen kwamen zijn op onze site te lezen. Morgen vanaf 10:00 tot 12:30 gaat de SP nog een keer massaal de straat op om ook uw handtekening te bemachtigen, u vindt ons bij de sportverenigingen, in de binnenstad en bij de winkelcentra. Inmiddels zijn honderden handtekeningen opgehaald. U kunt uw protest ook nog steeds via de mail kenbaar maken.

Hierna enkele van de vele reacties die per mail binnen zijn gekomen.
Tomaat
"Wij sluiten ons aan bij de actie tegen de nieuwe regel van de huisartsen."
Tomaat
"Hallo SP, Gaarne sluit ik me aan bij een protest tegen de wel erg "veraffe" huisartsenpost 's avonds en 's nachts. Houten is behoorlijk ver en uit de ervaringen van familieleden die in andere streken al afhankelijk zijn van dit type posten, blijkt dat er vaak erg slecht ingeschat wordt hoe ernstig iets is. Een nichtje van mij werd zeer recent nog met de opmerking "neem maar een paracetamolletje" afgescheept, terwijl zij toch echt haar voet gebroken had. Een "triage-assistent", niet opgeleid in het stellen van diagnoses (het moeilijkste facet van de geneeskunde opleiding) en slechts aan de hand van een afstreeplijstje beoordelend, gokt er vaak naast en men is niet erg bereid om langs te komen. Ik vind het ronduit belachelijk dat een ernstig zieke, meestal zeer bezorgde, zo niet paniekerige patiënt eerst de hele buurt wakker moet maken en moet gaan smeken of iemand hem/haar even kan brengen. Het principe dat het allermoeilijkste onderdeel van het artsenwerk, het stellen van diagnoses, nu juist uitbesteed wordt aan mensen die een cursus "lijstje afwerken" hebben, gehad vind ik ook erg bedroevend. Wellicht is deze bizarre oplossing toch ingegeven door het feit dat zo'n werknemer een stuk voordeliger is dan een arts. Hoe bedoelu, kwaliteit vanzorg is prioriteit? Ik hoop dat jullie erg veel reacties krijgen en dat er toch een andere oplossing wordt gezocht. De meest ideale zou zijn: een huisartsenpost in De Engh (uiteraard grotendeels gefinancierd uit de algemen middelen)."
Tomaat
"Goeie actie van jullie.
Ik moet er niet aan denken, dat je meteen een huisarts nodig hebt.
Als ze dan eerst uit Houten moeten komen kan het te laat zijn.
Succes met jullie actie"
Tomaat
"Wij zijn tegen het instellen van een huisartsenpost in Houten voor avond en weekend diensten. Bereikbaarheid. Vooral in de winter. Het moeten beschikken over eigen vervoer. Zorg gebied is veel te groot."
Tomaat
"Hierbij willen mijn man en ik ons aansluiten bij de sp wat betreft de uitholling van de fundamentele sociale voorzieningen. het is een grote schande dat de zgn.huisartsenpost in houten gevestigd is en notabene als er medicijnen gehaald moeten worden we naar zeist moeten. hier zijn geen woorden voor, schande, schande!!!!! vroeger stond de huisarts dag en nacht voor je klaar. er zijn hier genoeg huisartsen om alles bij het oude te laten, hadden ze maar geen dokter moeten worden, toch? ben erg boos, het is van de gekke, meer betalen, minder ervoor krijgen! en dan niet te vergeten:hier komen ongelukken van, en daar bedoel ik mee dat dit alles mensenlevens gaat kosten, het is toch belachelijk:1 arts op 77.000 mensen, dat kan toch helemaal niet!!!! dit kan en mag niet gebeuren!!!!!"
Tomaat
"Nav het stukje in de Wijkse courant even het volgende. Ik lees steeds emotionele bezwaren en angsten waarom mensen niet blij zijn met de overgang van de huisartsendienstverlening buiten de kantooruren om naar Houten.
Ik hou me beroepsmatig bezig met klachtrecht in de zorg en erger mij aan de manier waarop de huisartsen uit Wijk hun patienten kwaliteit van zorg ontnemen. (een van de patientenrechten is recht op zorg van goede kwaliteit)
Huisartsen zijn verplicht zorg te verlenen van 'goede kwaliteit'. Dit betekent dat zij moeten zorgen dat zij bijvoorbeeld goed geschoold zijn, zich houden aan de de dingen die in hun beroepsgroep als gewoon zijn, patienten op een juiste manier bejegenen, een goed dossier bijhouden etc. etc. Hierbij hoort ook dat de zorg toegankelijk moet zijn. Dus dat patienten toegang hebben tot de zorg en hierbij geen opstakels tegen komen. Ik denk dat het aansluiten bij een huisartsenpost deze toegankelijkheid behoorlijk in de weg kan staan. Er is geen wettelijke verplichting voor een bepaalde tijd voor huisartsen om bij patienten te komen maar de artsenorganisatie KNMG heeft in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg etc. afspraken gemaakt wat wenselijk is. Ik heb dit stuk (daterend uit 2003) hieronder bijgevoegd.
Tomaat
Daarnaast wil ik nog even wijzen op een arrest uit 2003 of 2004 van het Centraal Tuchtcollege die een huisarts een waarschuwing gaf omdat zij een patient naar het UMC liet gaan terwijl deze patienten de weg niet wisten, zij verdwaalden en toen zij uiteindelijk bij de spoedhulp van het UMC kwamen was het voor hun kind te laat. De huisarts werd verweten onvoldoende zorg te hebben gedragen dat de ouders de weg zouden vinden, ik zie hier ook een vergelijking met de lange weg naar Houten, die niet met openbaar vervoer kan worden gedaan. (Nog daargelaten dat Houten voor veel mensen uit Wijk bij Duurstede een onbekende gemeente is waar veel verbouwd wordt en veel verandert)."
Tomaat
"Wij hebben in het gezin 2 personen met (zwaar) diabetes en zijn daarom bezorgd als er in de avond/weekend iets gebeurd dat de hulp wel eens te laat kan komen en wij hebben zelf geen vervoer. Onze dochter heeft vorig jaar door haar diabetes 15 uur in coma gelegen, dus wij maken ons zeker zorgen om de zorg. Het is gewoon te gek voor woorden. Wij zullen dus direct een ambulance moeten bellen om direct zorg te krijgen."
Tomaat
"De huisarts wordt dus een "niet-thuis-arts". Wijk bij Duurstede begint zichzelf klaarblijkelijk te reduceren tot "het gat Dorestad" Naar Utrecht voor het ziekenhuis, naar Houten voor de dokter en naar Zeist voor de medicijnen!"
Tomaat
"Hiermede deel ik u mee tegen de aansluiting van de huisartsenpost in Houten te zijn. Voornaamste reden; de bereikbaarheid van onze regio tot die post, en de afstand, hierdoor kan de patiënt zwaar gedupeerd worden. De aktie van de artsen schept zeer veel onrust in onze omgeving."
Tomaat
"Middels deze mail wil ik protest uitbrengen voor het feit dat wij naar Houten moeten in de avonden en de weekends. Hopelijk komen de huisartsen nog op dit besluit terug."
Tomaat
"Ook ik, zeker voor oudere mensen of mensen die geen auto hebben, ben tegen het opheffen van de huidige regeling.
Ik denk dat men nog sneller 112 gaat bellen."
Tomaat
Wij, familie *** uit Wijk bij Duurstede, sluiten ons graag aan bij de actie tegen het verplaatsen van de spoedeisende hulp buiten kantooruren naar Houten. Een gemeente als Wijk bij Duurstede dient gezien het aantal inwoners over een eigen huisartsenpost te kunnen beschikken. Het is ons inziens een onverantwoorde stap, welke volledig afbreuk doet aan de beschikbaarheid van de zorg binnen onze gemeente. Wij steunen de actie van ganze harte en hopen dat het tij nog te keren is.
Tomaat
Op zich een begrijpelijk besluit om een huisartsenpost in het leven te roepen.
Maar wel buitengewoon ondoordacht en zorgwekkend voor wat betreft de bereikbaarheid.
Zou er dan toch eerst een kalf moeten verdrinken voordat..................
Wij achten dit besluit niet in het belang van de inwoners van onze gemeente.
Wij zijn TEGEN het doorzetten van dit besluit en pleiten voor aanpassing hiervan.
Tomaat
"Ik wil wel HONDERD handtekeningen zetten want het is te gek voor woorden dat we als STAD zijnde naar een buurgemeente moeten voor zorg, hoe moeten onze oudere inwoners zonder auto nu daar komen, belachelijk.
Toen het algemene alarmnummer ingevoerd is, is er veel langs mekaar heen gewerkt wat zal dit nu worden moeten er eerst mensen overlijden,moeten we dat eerst afwachten ik hoop het niet maar zoals altijd krijg je het zelfde antwoord de tijd zal het leren, maar hebben we die tijd wel ?
Jullie zijn er tenminste op in gesprongen !!!
Hulde voor deze actie."
Tomaat
De weekend – en nachtdiensten zonder meer verplaatsen naar Houten is een onbevredigende oplossing voor de middelgrote gemeente die Wijk bij Duurstede ondertussen is; Is er wel voldoende gezocht en overlegd om een betere oplossing te vinden. Dit blijkt niet uit de berichtgeving door de huisartsen.
Tomaat
Woon vanaf 1969 in Wijk bij Duurstede, en heb altijd gevonden dat Wijk echt wel alles had om trots op te zijn.
Natuurlijk is Wijk groter geworden, en heeft zich daaraan altijd aangepast. En nu krijgen we opeens DIT. Is Wijk niet in staat om ons "Huisartsen Park" zodanig te organiseren om een eigen Huisartsen post op te zetten ? Blijkbaar NIET dus, maar wel zoeken naar een grote Toeristische trekpleister !!!!! Wat is er toch aan de hand, toeristen Wijk in, Bewoners eruit. lijkt het Motto.

Ik zou me kapot schamen als Burgemeester van zo een mooie stad. Aan de buitenwereld laten zien hoe mooi het hier is, en wat voor een voorzieningen we allemaal hebben. Ja hoor, maar je moet wel KERNGEZOND zijn wil je hier wonen, en in het bezit van Minimaal een auto met routeplanner.
Want als je in Wijk de pech hebt om s'avonds en in het weekend serieus last te krijgen van je gezondheid hoef je niet jaloers te zijn op de bewoners van deze mooie Stad.

Wijk is ziek, maar waar moet Wijk nu naartoe ????? Naar de huisartsen post in Den Haag misschien, maar blijkbaar vindt onze Burgemeester dit zelf ook te ver rijden. Ja voor het eerst ben ik echt BOOS.

Tomaat

U bent hier