h

SP Wijk spreekt in tijdens raadsvergadering

31 januari 2006

SP Wijk spreekt in tijdens raadsvergadering

Update: 01-02-06 : 8:40 Bezorgd om de zorg, dat was het motto van de zorgweek. De SP heeft alternatieven opgesteld, om de huisartsenpost dichterbij Wijk bij Duurstede te krijgen. We willen de huisartsen en betrokken partijen bij elkaar krijgen om niet de makkelijkste optie, namelijk een huisartsenpost in Houten, maar de beste optie, een huisartsenpost in onze gemeente, te realiseren.

Aan het einde van de avond blijkt ook de gehele gemeenteraad en het college van B&W onze zorg om zorg te delen. De toezeggingen van het college om gesprekken te blijven voeren met de direct betrokkenen en de gemeente Utrechtse Heuvelrug geeft ons weer wat hoop, we blijven de zaak op de voet volgen. Wij horen graag uw ervaringen met de huisartsenpost in Houten.

De SP heeft de afgelopen week gepeild hoe de bevolking denkt over de verhuizing van de dokterszaken naar Houten. In enkele dagen tijd tekenden meer dan 1100 mensen onze petitie. Ons vermoeden van grote onrust is hiermee bevestigd. Uit Cothen en Wijk stroomden de mailtjes binnen.

Ik lees er enkelen voor;
• De huisarts wordt dus een "niet-thuis-arts". Wijk bij Duurstede begint zichzelf klaarblijkelijk te reduceren tot "het gat Dorestad" Naar Utrecht voor het ziekenhuis, naar Houten voor de dokter en naar Zeist voor de pillen.

• Wij hebben in het gezin 2 personen met (zwaar) diabetes en zijn daarom bezorgd als er in de avond/weekend iets gebeurd dat de hulp wel eens te laat kan komen en wij hebben zelf geen vervoer. Onze dochter heeft vorig jaar door haar diabetes 15 uur in coma gelegen, dus wij maken ons zeker zorgen om de zorg. Het is gewoon te gek voor woorden. Wij zullen dus direct een ambulance moeten bellen om direct zorg te krijgen.

• Op zich een begrijpelijk besluit om een huisartsenpost in het leven te roepen.
Maar wel buitengewoon ondoordacht en zorgwekkend voor wat betreft de bereikbaarheid. Zou er dan toch eerst een kalf moeten verdrinken voordat..................

• Is Wijk niet in staat om ons "Huisartsen Park" zodanig te organiseren om een eigen Huisartsen post op te zetten? Blijkbaar NIET dus, maar wel zoeken naar een grote Toeristische trekpleister! Wat is er toch aan de hand, toeristen Wijk in, Bewoners eruit, lijkt het Motto.

De SP beseft dat er voor 1 februari weinig meer te doen valt. Toch is de huisartsenpost in Houten wat ons betreft niet definitief. Inwoners die hulp nodig hebben mogen niet in de kou komen te staan. Het vervoer moet geregeld worden, een AED koffer bij de brandweer is een goede oplossing en er moet duidelijk worden gemaakt wanneer de bewoners wel of niet naar het ziekenhuis moeten gaan. Op de lange termijn zal de politiek er alles aan moeten doen, om een huisartsenpost dichter bij Wijk in te richten.

Wij hebben vast enkele mogelijke oplossingen op papier gezet. Samenwerken met onze partijgenoten uit bijvoorbeeld de Utrechtse Heuvelrug, waar de problemen ook leven, is mogelijk. Het gaat om de gezondheid, het grootste goed. Daar moeten we zuinig mee omgaan. Wij verwachten dat de andere politieke partijen er net zo over denken?

U bent hier