h

SP Wijk komt met alternatieven

31 januari 2006

SP Wijk komt met alternatieven

Verontrust door de vele klachten over de overstap naar de huisartsenpost in Houten vonden wij het nodig om in aktie te komen. In enkele dagen hebben wij 1100 handtekeningen opgehaald in de gemeente Wijk bij Duurstede van verontruste bewoners.

Hoewel wij begrip hebben voor de huidige situatie van de huisartsen, hebben wij de volgende aandachtspunten en alternatieven voor de korte en lange termijn ter overweging aangeboden aan het Wijkse college en de huisartsen.

1.Voor zolang de Huisartsenpost Houten functioneert voor deze gemeente dringen wij aan op een snelle oplossing voor de vervoersproblemen. Zorg moet voor iedereen goed toegankelijk zijn. Dus ook voor hen die niet beschikken over een auto of niet zelf kunnen rijden. Niet iedereen heeft buren, familie of vrienden die per onmiddellijk kunnen rijden naar Houten. In dat geval wordt een beroep gedaan op een beschikbare taxi. Zorgverzekeraars vergoeden niet, hiervoor moet de gemeente met een goede oplossing komen.

2.In enkele gemeenten beschikt de brandweer over een AED (Automatische Externe Defibrillator), dit zou in Wijk bij Duurstede ook zeer wenselijk zijn. Dit omdat er in het weekend en ‘s avonds brandweerlieden dienst hebben. Uit testen in verschillende plaatsen, zoals Ede, is gebleken dat zij vaak snel ter plaatse kunnen zijn en dus snel hulp kunnen bieden in noodsituaties. De aanschafprijs van een dergelijk apparaat ligt rond de 2500 euro. Een cursus voor brandweerlieden op 450 euro, waarbij op een avond zes man mee kan doen. Voor de SP zijn deze kosten niets.

3.Wij vinden in de aanbevelingen van de huisartsen niet terug wanneer mensen beter de huisartsenpost kunnen bellen en wanneer maar beter meteen door te rijden naar een ziekenhuis of 112 te bellen. Wachten aan de telefoon bij de huisartsenpost is verloren tijd. Denk daarbij aan situaties dat iemand per ongeluk een vingertop afsnijdt of als een iemand zonder vervoer een Tia of beroerte krijgt. Niet iedereen is in staat om zo snel en adekwaat vast te stellen wat nodig is. Dan moet er snel gehandeld worden om blijvende schade te voorkomen. Veel mensen zullen Houten letterlijk en figuurlijk links te laten liggen en meteen door te stomen naar het UMC of het Diaconessen Utrecht (want Zeist kost weer meer tijd om te bereiken). Zijn deze ziekenhuizen berekend in hun capaciteiten op deze aanwas in regionaal bezoek? Wij pleiten voor een goede voorlichting over de vraag wanneer iemand nu naar een huiartsenpost moet gaan, of beter naar een ziekenhuis kan rijden. De gemeente kan hier in overleg met de huisartsen een regierol in nemen.

4.Klachten over een systeem van huisartsenposten, komen meestal bij de verkeerde instanties terecht. Wij pleiten voor een onafhankelijke klachtenafhandeling, via bijvoorbeeld Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg, telefoon 0900 - 243 70 70 en internet www.klachtenopvangzorg.nl. Ook hier kan de gemeente voor een goede voorlichting zorgen.

5.Wij pleiten voor het spoedig koppelen van zorg informatie systemen, zodat de huisartsen altijd kunnen beschikken over de meest aktuele informatie van de patient.

6.Wij pleiten voor een oplossing die dichter bij huis ligt Twee artsen overdag in het weekend en een voor ’s nachts in zo’n grote regio (77.000 inwoners) is veel te weinig. Zowel qua wegennet, veel B-wegen, als qua kilometers, langere reistijd dan veilig en verantwoord is zowel voor arts als patiënt, is de huidige regio niet optimaal.

De volgende oplossingen zouden met politieke samenwerking uit de gehele omgeving tot stand kunnen worden gebracht.

I.De verbinding van een dag en nacht EHBO-post aan de polikliniek van het Diac, verbonden aan het Zonnehuis in Doorn, gecombineerd met een ambulancepost. Dan hebben Doorn en Langbroek ook profijt van, en worden de regio’s veel haalbaarder en veiliger opgedeeld. Zeist is ook te ver voor Doorn en Langbroek.
II.Laat nacht en weekenddiensten draaien door parttime-artsen/verpleegkundigen zonder eigen praktijk in de omgeving. Zij kunnen een (huis)artsenpost te bemannen in het Ewoud & Elisabeth, die later overgeplaatst zal worden bij de Woonzorgzone in de Engk. Dan wordt de regio verplaatst van Houten naar Wijk waar ook Cothen, Langbroek en Doorn en zelfs Amerongen en Leersum van mee kunnen profiteren.
III.Een derde optie is om in Cothen een (huis)artsenpost te openen, waarbij ook Langbroek, Doorn, Amerongen en Leersum meedoen. Deze groep artsen kan eventueel aangevuld worden met deeltijdartsen zonder eigen praktijk in deeltijdshifts. Ook de hulp van assistentgeneeskundige is hierbij denkbaar(Agio’s en Agnio’s).
IV.Als vierde en laatste optie een heel eenvoudige: de nacht-avonddiensten houden zoals die nu zijn in deeltijdshifts met dezelfde bemanning met deelltijdartsen zonder eigen praktijk, zoals genoemd onder de derde optie. Ook hierbij worden de artsen maximaal ontlast en kan iedereen tevreden zijn.

7.Wij dringen aan op een nauwkeurig onderzoek vanuit de gemeente en de provincie naar de gevolgen voor de Volksgezondheid in deze regio, en dan met name voor de kwetsbare groeperingen, binnen een jaar na opening van de huisartsenpost Houten:
I. Ouderen die slecht ter been zijn en/of niet meer kunnen rijden zonder sociaal netwerk.
II. Ouders met jonge kinderen zonder auto.
III. Alleenstaanden zonder vervoersmogelijkheden.

U bent hier