h

Groot succes SP enquête de Engk

7 januari 2006

Groot succes SP enquête de Engk

Enkele weken geleden heeft de SP huis-aan-huis een enquête gehouden in verband met de herbouwplannen van de gemeente in deze wijk. Omdat wij vonden dat op de informatieavond van 1 december jl. iedereen slechts mondjesmaat een mening kon geven, wilden wij wel graag weten wat de behoeftes van de bewoners zijn.

De enquête was een groot succes. Er zijn meer dan honderd ingevulde formulieren terug gekomen. Inmiddels hebben we deze uitgewerkt tot een rapport dat op 13 december is aangeboden aan de gemeenteraad. Wilt u ook een uitdraai van de enquête zien, dan kunt u deze opvragen bij Jeroen Brouwer (Dirk Fockstraat 2, telefoonnummer 06-10948703). Ook staat deze op onze website.

Komende dinsdag, 10 januari, komen de plannen wederom aan bod tijdens de avond van de raad. Eerst zal van 19.30 uur tot 20.15 uur een voorbespreking plaatsvinden, waarna er een debat volgt van 20.45 uur tot 21.30 uur. De SP zal hier in ieder geval bij aanwezig zijn, om desnoods klaar te staan voor verdere actie.

Via deze weg bedanken wij al vast alle bewoners die bereid waren mee te werken aan de enquête. Wij hopen in de toekomst ook gebruik te kunnen maken van uw mening.

U bent hier