h

Iedereen kan meedenken en meedoen

21 januari 2018

Iedereen kan meedenken en meedoen

Soms zijn er van die gemeenteraadsvergaderingen waarin duidelijk wordt dat we extra trots mogen zijn, op al die mensen die zich lokaal zo inzetten voor de mooie dingen. Afgelopen week was er weer zo’n avond.  Er stonden drie belangrijke zaken op het programma; de nieuwe maatschappelijke agenda, de markt en een onderdeel van het minimabeleid.

In de eerste agenda staan de opgaven zoals deze op ons afkomen op de gebieden als zorg en welzijn, ouderen, jongeren, werkloosheid, participeren enzovoorts. Oftewel; de WMO, Jeugdzorg en Participatiewet. Natuurlijk is dit een agenda waar wij als SP met veel smart opzaten te wachten. Want laten we eerlijk zijn; goede zorg en welzijn, goede voorzieningen, goed ouderenbeleid, jongerenbeleid, minimabeleid enzovoorts, zijn toch vele malen belangrijker dan toekomstblikken waarbij de vraag is wat daar van gaat komen? Helaas was de overgrote meerderheid van de raad, vooral ook de oppositie, liever druk met Toekomstblik en Houten. Deze agenda moest zodoende naar achteren geschoven worden.

Bij het onderzoek van deze agenda kwamen lijsten met wetgeving, nieuwe regels, financiering, oude beleidsstukken en veel meer naar boven. Er lag zo veel dat men door de bomen bijna het bos niet meer zag. Tot er bijeenkomsten kwamen met al die lokale partijen die de Wijkse zorg en welzijn mede zo goed maken. Met elkaar kwam men tot de kern; maatwerk voor de mensen die hulp nodig hebben. Weg van de vage visies, weg van de dikke beleidskaders en weg van targets. Gewoon zorgen voor de goede balans. Als mensen uit balans raken moeten we helpen, of preventief of bij het herstel. Daar zorgt de gemeente met alle betrokken organisaties en inwoners voor. Daar moeten we verder mee vooruit gaan.

De tweede vergadering ging over de Markt. Zelf schoof ik pas later aan. Maar toen ik binnenkwam en betrokken inwoners mee zag vergaderen in de stoelen die normaal voor raadsleden was, zag ik hoe mooi dit was. De binnenstad is jarenlang een plek geweest waar vele ideeën en meningen waren. Meningen die vaak botsten en tegengesteld waren, een plek waar ook buitenstaanders veel mee wilden. Via een zeer interactief traject, opgesteld en begeleid door extern bureau, is er een plan uitgekomen. Een plan waar de overgrote meerderheid achter staat. Een plan is een goede volgende stap om van de Markt een nog bruisendere plek gaat maken. Met, voor en door bewoners.

Zelf zat ik eerst in een andere zaal, over een wat mij betreft niet minder belangrijk onderdeel; het minimabeleid. Jammer dat hier geen pers bij was. Hier zijn enkele belangrijker veranderingen doorgevoerd in de minimaregelingen. Dankzij de lessen zoals deze opgedaan zijn met lokale instellingen (Binding, RSD, scholen, vrijwilligersorganisaties) is het beleid nog praktischer en lokaler ingericht. Met meer verschillende fondsen (voor kinderen en ouderen), ruimere aanvraagmogelijkheden en vooral de mogelijkheid om lokaal aanvragen te doen (via Binding en niet meer bij de RSD).  Zo is het de bedoeling dat via dit lokale netwerk deze kwetsbare groep op alle vlakken mee kan blijven doen. De regelingen zijn ruimer, breder en vooral lokaal aan te vragen. Dat maakt ze laagdrempeliger en dus beter bereikbaar.

Het was door weer een avond, met drie bijeenkomsten voor, door én met bewoners. Iets waar we trots op mogen zijn.

Jan Oechies

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier