h

Bij (bouw)plannen: luisteren en draagvlak krijgen

15 februari 2014

Bij (bouw)plannen: luisteren en draagvlak krijgen

Regiegemeente, co-creatie, participatiesamenleving. Negatief beschouwd zijn het allemaal mooie woorden om vele bezuinigingen goed te praten. Aan de andere kant: ook de SP vindt dat er bezuinigd kan en moet worden. Door bijvoorbeeld te snijden in bureaucratie of overbodige regels, of voorzieningen anders op te zetten. Maar belangrijk is en blijft dat we als gemeente samen met de betrokkenen aan de slag gaan.

Dat is iets heel anders dan een overheid die zich nergens mee bemoeit. Daar zit bij veel mensen een terechte vrees. Een kleine greep uit zaken die spelen of zojuist gespeeld hebben: Nieuw Domensteyn in Langbroek, de verkoop van boomgaarden als snippergroen, de plannen voor de ontwikkeling van Rijnvallei, de verkoop van het Feuniksgebouw. Bij deze voorbeelden zien we de terugtrekkende overheid op een verkeerde manier werken. De betrokken wethouder vergeet twee belangrijke dingen: draagvlak en communicatie. Door goed te communiceren en echte inspraak creëert men draagvlak voor plannen en dus medewerking van betrokkenen.

In de Hoogstraat hebben we acht jaar geleden actie gevoerd tegen de bouwplannen destijds van woningstichting Volksbelang. Waarom? Omdat de buurt het niet eens was met de vormgeving en de hoogte. Als SP zeggen we: de directeur van de woningstichting of een ontwikkelende partij woont er niet. De architect van die plannen ook niet. Nee, het gaat om de toekomstige gebruikers van die woningen. En het zijn de mensen er tegenover, of elders in de buurt, die er dagelijks tegenaan kijken. Het is hun straat en omgeving! Kijk trouwens wat het geworden is. De oude plannen werden ‘afgeschoten’ en nieuwe zijn in nauwe samenwerking met de buurt en belanghebbenden tot stand gekomen. Dat geldt ook voor bouwprojecten in de Steenstraat, De Engk, Oranjehof in Langbroek of De Kamp in Cothen. Dat betekent niet dat iedere bewoner altijd 100% zijn zin krijgt. Bij draagvlak gaat het om geven en nemen, goed luisteren en samen kijken wat haalbaar en mogelijk is. Loop er eens rond, kijk wat er van gekomen is en trek je conclusies.

Bezuinigingen leiden soms tot een andere rol van de overheid. Maar dat betekent niet dat betrokken partijen (bijvoorbeeld de omwonenden rond Nieuw Domensteyn) nu maar ‘overgeslagen’ moeten worden. Liever een goed opgebouwd proces dan snel wat neerzetten. Liever met draagvlak ergens komen, dan zonder goede communicatie alleen maar protesten losmaken.  Geen co-creatie zonder goede communicatie, geen regisseur zonder publiek, geen participatie zonder instemming van diezelfde samenleving!

Jeroen Brouwer, fractievoorzitter

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier