h

Samenwerken de prullenbak in

1 februari 2022

Samenwerken de prullenbak in

Foto: J. Brouwer / SPWijk bij Duurstede

WIJK BIJ DUURSTEDE – Samenwerken om draagvlak te zoeken, was een belangrijke opdracht die deze coalitie van GroenLinks, VVD en PCG zichzelf gaf. Er kwam zelfs een wethouder meedenken en meedoen. Het uitvoeren van de mooie woorden bleek de afgelopen vier jaar moeilijker dan gedacht. Bij veel onderwerpen voelden inwoners en groepen dat er niet geluisterd werd. Vorige week kwam daar de groep omwonenden van het Wijkhuis bij. ‘Waar en wil is, is ook in dit geval een weg. Na vier jaar niks doen is er opeens haast. En dus gooide de coalitie de deur dicht’, concludeert Frans van der Tol, die een SP-motie weggestemd zag worden.

Namens de omwonenden deelde Jaap Remmer handtekeningen uit aan het college. Deze werden in de buurt van het Wijkhuis-terrein opgehaald als protest tegen de gang van zaken bij de bouw hier. Alle voorstellen en alternatieven van de inwoners werden weggewuifd. ‘Al bij de het opstellen van het bestemmingsplan. Nu zit men aan tafel en is het weer voor niks. Wat is dan op tijd inwoners meenemen?’, vraagt van der Tol zich af.

Dat op tijd meenemen en zoeken naar draagvlak, staat bijna met dik gedrukte letter in het coalitieakkoord. Toch moest in juni 2021 de SP een oproep doen om samen met de omwonenden het bouwontwerp te maken. VVD-wethouder Buitelaar omarmde de oproep. ‘Draagvlak van de buurt was volgens het college essentieel. De buurtbewoners voelden zich bij het opstellen van het bestemmingsplan al gepasseerd en had goede hoop dat er verbeteringen mogelijk waren. Helaas kwam daar niks van.’

Met het bestemmingsplan lag immers de hoogte vast en dat was juist een van de grootste pijnpunten bij de omwonenden. Dat veranderen kost tijd en daarom wilden de coalitiepartijen dat niet. Van der Tol wordt er nog boos over. ‘Het idee om hier te bouwen, is al jaren oud. Het was al in 2018 een afspraak tussen college en Viveste. Na jaren niks doen, moet er opeens wel snel gebouwd worden. Dat gaat ten koste van de omgeving. Samenwerken met inwoners is blijkbaar lastig voor GroenLinks de VVD en PCG. Dat is al vaker gebleken’, vat de SP-er samen.

Volgens de Wijkse socialisten is daar waar en wil is, ook een weg. Dat merkten zij ooit bij een actie op de Hoogstraat. ‘Ook daar moest een hoog gebouw komen. En ook daar wilden de omgeving inspraak.  Die kwam er eerst niet. Pas met de SP-wethouder gingen we opnieuw tekenen en is er wel een ander pand neergezet. Met een ander bestemmingsplan. Iedereen blij; Viveste, de nieuwe huurders en de omwonenden. En veel vertraging leverde dat niet op. Samenwerken, meedenken en meedoen. is een vak, dat niet alle partijen simpelweg verstaan. Hopelijk zien inwoners in wie met inwoners kan en wil samenwerken’, eindigt van der Tol.

U bent hier