h

Budgetrecht geschonden of niet?

16 februari 2022

Budgetrecht geschonden of niet?

WIJK BIJ DUURSTEDE - Tijdens de begrotingsbehandeling  in november 2021 sprak de raad over de buurtsportcoaches. Er lagen diverse voorstellen voor, die te maken hadden met het budget voor deze functies. Het was vooral onduidelijk waarom en wanneer het college het aantal uitbreidde. ‘Dat hoort bij het budgetrecht, vinden wij. We hebben er geen memo over gezien of iets over gelezen in oude begrotingen. Opeens stond het er nu. Het college zou uitzoeken hoe dat kwam’, zeggen Ageeth Vernooij, CDA en Jeroen Brouwer van de SP uit. Zij stelden vragen over de toezeggingen.

In het verleden werkten er verschillende mensen vanuit de zogenaamde combinatiefuncties. Hierbij wordt een deel van het salaris betaald door het Rijk en een deel door de gemeente. Het gaat om medewerkers die werken in de sport of cultuur, ter versterken van deze onderdelen. ‘We zijn ooit begonnen met een buurtsportcoach en hebben er nu vier. Het budget is hiervoor met tienduizenden euro’s verhoogd. Maar we hebben als raad nooit gezien dat we dat budget hebben verhoogd. Dat is toch wel ons recht’, vat Vernooij samen.

Bij de begroting stelde het CDA er vragen over en diende zij een voorstel in om het budget te verlagen, in het kader van de brede bezuinigingen die nodig waren. De SP wilde daarbij ook kijken of er niet extra budget verschoven kon worden van sport naar cultuur. ‘Dit met name om Theater calypso extra te ondersteunen in deze moeilijke tijden. Daar komen ouderen, jongeren en alles ertussen ook aan bod en daar is dat geld ook voor’, legt Brouwer uit.

De twee politici vonden elkaar in de vraag hoe en wanneer het budget nu verhoogd was. Namens het college deden zowel wethouder Hans Buitelaar als Wil Kosterman de toezegging om daar eens naar te kijken. Tot nu toe hoorde de raad echter nog niets. Vandaar dat Vernooij en brouwer er vragen over stelden. ‘De coaches doen goed werk met promotie van sport en cultuur. Dat staat buiten kijf. We willen alleen weten waarom de raad niks hoorde over de verhoging. Dat hoort bij ons budgetrecht. En bij een open en transparant lokaal bestuur’, eindigen de twee.

U bent hier