h

Raad unaniem achter idee voor flexwoningen

20 december 2021

Raad unaniem achter idee voor flexwoningen

WIJK BIJ DUURSTEDE – De SP diende afgelopen raadsvergadering samen met de PCG een voorstel in om te kijken naar flexwoningen op het voormalige Sint Jozefschoolterrein aan de Karolingersweg. Ondanks een negatief advies van het college stemde de raad unaniem in met het voorstel. ‘Het is een groot terrein. Het idee is om samen met betrokken partijen en omwonenden te kijken wat de mogelijkheden zijn’, legt fractievoorzitter Jeroen Brouwer uit.

Het terrein van de voormalige katholieke school kwam de afgelopen weten bij twee  raadsvergaderingen langs. Ten eerste gaf het college bij het integraal huisvestingsplan voor scholen aan dat er geen school zou komen. Vervolgens stelden Sp-er Brouwer bij het gesprek over de woonvisie vragen. Er kwamen geen argumenten naar voren om tegen te zijn. Hij was verbaasd dat het college bij de behandeling van het voorstel wel andere argumenten voorlegde. ‘Jammer dat dit college direct weer op de rem trapt, terwijl het een mooie plek is om te kijken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden’, zucht Brouwer.

De gemeenteraad nam de negatieve houding van het college voor lief en pakte de argumenten van de indieners mee op. Alle fracties stemden met de oproep voor een onderzoek in. Zo gaat de gemeente dankzij de SP en PCG eindelijk een lange wens oppakken. ‘Met het CDA, dat destijds het initiatief nam, hebben we in het begin van de periode als een bijeenkomst rond tiny houses georganiseerd. Alle VVD-wethouders hebben daar niks mee gedaan. Mooi dat er nu wel op een specifieke plek wordt gezocht. Dan weten we straks wat er allemaal echt bij komt kijken bij het plaatsen van flexwoningen’, besluit Brouwer.

U bent hier