h

Wel of niet bezuinigen

3 oktober 2021

Wel of niet bezuinigen

WIJK BIJ DUURSTEDE – De gemeente Wijk bezuinigde al veel. Sinds de invoering van de nieuwe wetten over zorg en welzijn, in 2006, gaat het in totaal om miljoenen euro’s per jaar. De SP roept al jaren dat er taken bijkomen zonder geld. Met gemeenteraadsverkiezingen in 2022 lijkt er een kentering te komen. ‘Wij krijgen alléén voor 2022 liefst 1,593 miljoen bij. De vraag is wat we daarna gaan doen, alsnog tonnen bezuinigen’, legt SP-raadslid Jeroen Brouwer uit. Hij stelde er vragen over.

Met het invoeren van nieuwe wetgeving over het sociaal domein startte de overheid in 2006 een ongekende bezuinigingsronde. Het idee was dat gemeenten beter zelf taken op zich konden nemen omdat dit goedkoper is. De SP was niet tegen de zogenoemde decentralisatie. ‘Lokaal kunnen  we inwoners beter helpen. Dat hebben wij in de vorige colleges met lokale organisaties en betrokken laten zien. Inwoners tevreden en we hielden geld over. Nu is dat anders’, begint hij.

Dankzij de kabinetten Rutte groeide de tekorten en kregen gemeenten nog meer taken. De Wijkse raad zag niet alleen de jeugdzorg, het abonnementstarief bij de WMO erbij komen, maar ook rond veiligheid, milieu en duurzaamheid opdrachten komen. ‘En aangezien de budgetten gelijk bleven, krijgen wij problemen. Als SP zeiden we in 2018 al dat het college eens de middelvinger op moest steken. Vorig jaar heeft zei dat eindelijk deels eens gedaan. Maar vervolgens gaan de VVD, GroenLinks en de PCG braaf verder met bezuinigen’, aldus Brouwer.

De raad kwam de laatste maanden bij elkaar om afspraken te maken over wat wel en wat niet te doen. Voor de vakantie leverde de wethouders een eerste aanzet aan voor de begroting, met de kadernota. Brouwer; ‘Hierin wordt gewerkt met cijfers die het Rijk aanlevert in januari. In mei komt er dan een volgende lijst met cijfers. Het gekke is dat er opeens 1,593 miljoen bij komt en alleen voor 2022. De politieke partijen zien blijkbaar uit naar de raadsverkiezingen van volgend jaar.’

In een brief aan de raad kondigde het college aan de bezuinigingen uit de kadernota door te trekken. Feitelijk kon zij niks anders, vonden de wethouders. Hier verbaast Brouwer zich over. ‘Ten eerste omdat de raad toch duidelijk op de nieuwe cijfers heeft gewezen. Ten tweede omdat volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeente, de VNG, in juli aangaf dat gemeenten in de begroting rekening mag houden dat 75% van het bedrag ook na 2022 begroot mag worden. Dan hoeft bezuinigen niet. We houden zelfs geld over.’

De SP meende in juli al dat het college rekening moest houden met deze nieuwe werkelijkheid. ‘Nu blijkt dat een groot deel doorberekend mag worden, geeft men aan dat het feitelijk niet kan. Gek, want dat maakt veel uit. Het college wilde bezuinigen op ouderen, mantelzorgers, jongeren enzovoorts. Het zou toch gek zijn als ze dat doorzetten? We hebben al jaren gekort. Stop daar dan mee, als het onnodig is’, eindigt Brouwer, die er schriftelijke vragen over gesteld heeft.

U bent hier