h

Vragen over tussenstand diftar

27 oktober 2021

Vragen over tussenstand diftar

WIJK BIJ DUURSTEDE - Diftar heeft in de Wijkse politiek veel discussie opgeleverd. Tegenstanders lieten zich flink horen. De meerderheid van de partijen stemde steeds met besluiten in. In juni kondigde het college een evaluatie aan. De SP vraagt nu naar een diftar-tussenstand. ‘Vooral voor de probleemgebieden, hoogbouw en de oude Wijkse binnenstad, ging de gemeente op zoek naar maatoplossingen. We zijn benieuwd hoe het hier mee is’, legt fractievoorzitter Jeroen Brouwer uit. Hij diende hier schriftelijke vragen over in.

De SP is helder over diftar. ‘Wij vragen ons af of diftar het beste systeem is voor de afvalverwerking van de toekomst. Er liggen genoeg wetenschappelijke rapporten die aantonen dat er betere systemen zijn. Dat machines nu eenmaal beter scheiden dan mensen. Helaas heeft de meerderheid van de raad niet stil willen staan bij een bredere afweging en is dat nooit aan bod geweest’, herhaalt Brouwer.

De fractievoorzitter geeft zelfs toe dat diftar best kán werken voor inwoners zelf. Met name diegene die het afval al goed konden scheiden, zijn de grote winnaars. Brouwer; ‘Zij die ruimte zat hebben en kliko’s betalen nu vast minder. En dan is het belangrijker dat het aantal kilo’s restafval minder wordt. Maar hoe gaat het met plastic? Daar zitten vaak problemen. Ook was bekend dat een deel van de inwoners in de problemen kan komen. Het Burgerinitiatief Afval toonde dat al aan. En voor de zomervakantie kwam nog iemand inspreken over problemen met maatwerk. Dat is lastiger.’

Het blijft voor de socialist een gekke gewaarwording dat er in het korte jaar tussen de invoering van diftar, na het raadsbesluit in mei 2020 en de daadwerkelijke uitvoering, in april 2021, er nog niks geregeld was voor de inwoners in de hoogbouw en Wijkse binnenstad. ‘In bijna alle diftar-rapporten staat dat er hier problemen liggen. Hier kunnen mensen namelijk geen afval scheiden. Dat moet eerst geregeld worden. Een gewaarschuwd mens, telt voor twee, zou men denken. Helaas was er in het voorjaar nog weinig op papier gezet.’

De Wijkse raad kreeg net voor de zomer een laatste update. In het memo legde het college uit waar de gemeente mee bezig was, om de probleemgebieden in kaart te brengen. Met de betrokkenen ging de gemeente  op zoek naar maatwerkoplossingen. Tevens kondigde het college aan een grote evaluatie uit te gaan voeren, die in de eerste maanden van 2022 zou worden afgerond. ‘Juist omdat er veel op gang is gezet in de laatste maanden, stellen wij deze vragen. Om vast een tussenstand te krijgen richting deze komende evaluatie’, eindigt Brouwer.

U bent hier