h

Vragen over gezondheid bij RES

29 juni 2021

Vragen over gezondheid bij RES

WIJK BIJ DUURSTEDE – In de Tweede Kamer zijn de afgelopen weken diverse moties aangenomen rondom de Regionale Energie Strategieën. Zo riepen VVD-er Erkens en SP-er Leijten op om eerst onderzoek te doen naar de gevolgen voor gezondheid. De laatste stelde ook voor om zonnepanalen op het dak als norm te nemen. De lokale SP, VVD en BurgerBelangen stellen hier vragen over. ‘De beide moties zijn met overgrote meerderheid aangenomen. Wat betekent dit dan voor het plaatsen van de grote windturbines? Of het aanleggen van vele hectare zonnepanelen? Uiteindelijk zullen de regio’s rekening moeten houden met de landelijke eisen’, bekijkt Jeroen Brouwer namens de

In de Tweede Kamer riep Renske Leijten namens de SP op om in de RES plannen vooral eerst te kijken naar zonnepanelen op daken te kijken. Meer dan negentig procent van de daken kan nog bedekt worden. Een zeer grote meerderheid nam de motie aan. ‘De oproep was dat zon op het dak de norm moet worden. Dat vonden wij al langer en ook het college zegt dit nu. Onze vraag is dan wat dat betekent voor onze regionaal voorstel’, bekijkt Brouwer, die met VVD-er Steven Verhaar en Wietze Smit van BurgerBelangen vragen stelde.

De tweede motie die de lokale raadlieden naar voren haalden was van Leijten met VVD-er Silvio Erkens. De Kamer verzocht het kabinet onderzoek te doen naar gezondheid en winturbines. Brouwer; ‘Het RIVM heeft al een eerste onderzoek gedaan en in andere landen zijn voorwaarden al strikter gemaakt, juist vanuit het gezondheidsperspectief. Dankzij de VVD en SP moet het kabinet dat onderzoeken en de conclusies meenemen in de verdere invulling van de RES. Hopelijk gaat dit dan zo snel mogelijk meegenomen worden bij windmolenprojecten. Of zoals Renske zegt; dat er geen nieuwe projecten komen voordat het onderzoek klaar is.’

Tenslotte willen de drie vragen over de communicatie rondom duurzaamheid. De andere twee politici dienden daar al eens een motie over in. ‘Destijds is deze teruggetrokken, met de belofte van het college om rekening te houden met de raad. Helaas is daarna er nog wel eens wat verkeerd gegaan. Zelfs vorige week werd nog gesteld dat de gemeente iets wil, terwijl de raad dat beslist en niet een college. Dat is misschien een klein ding, maar kan voor veel verwarring zorgen. En dat juist in een dossier waar draagvlak en transparantie zo enorm belangrijk is’, eindigt Brouwer.

U bent hier