h

Geen kleine windmolens aan de Wetering

2 juni 2021

Geen kleine windmolens aan de Wetering

Foto: Jeroen Brouwer / E Wollenberg

WIJK BIJ DUURSTEDE – Het Wijkse college stelt voor om één kleine windmolen toe te staan in het Langbroekse Weteringgebied. In een persbericht geeft het college aan dit te zien als een proef, om te kijken of er meer mogelijkheden zijn. Het voorstel stuurt zij komende weken naar de gemeenteraad, dat uiteindelijk een besluit neemt. De SP geeft al aan hoe zij erin staat. ‘Om vast duidelijkheid te scheppen, zeggen wij nu al dat we geen kleine windmolen in dat gebied willen. Het is een historisch gebied, met kwetsbare natuur. En het is duidelijk dat er weinig draagvlak voor is’, meldt Jeroen Brouwer.

Het plaatsen van windmolens, groot en klein, levert op vele plekken discussie op. Voor grote windmolens lijkt lokaal geen meerderheid, maar voor kleine wel. De VVD diende hier al eens een motie over in. ‘Het college was er echter al mee bezig. Helaas kwam het college daarna niet eerst naar de raad, maar werkte zelf een plan uit. We hebben uit een persbericht vernomen dat er een voorstel komt om één molen in het gebied toe te staan. En dat dit een proef is om te kijken of er meer kunnen komen. Als raad nemen wij daar een besluit over. Wij zijn vast helder; doe het in dit gebied nu niet’, vat Brouwer samen.

De SP gebruik hiervoor diverse argumenten. Zo vindt de fractie het gebied van te groot historisch belang en ook de natuurwaarden groot. ‘Het is een gebied dat zo bij diverse historische tijdperken benoemd kan worden. Vanaf de IJstijd, bij de vorming van het gebied, tot de middeleeuwse ontginningen, de kastelen enzovoorts. Dat maakt het zicht op de Heuvelrug net zo veel waard als de binnenstad van Wijk of de Brinken van Cothen en Langbroek. In die omgeving zetten we toch ook geen molens neer? Daarnaast zit je vlak bij een vogelgebied. Langs de Lekdijk moet natuur komen. Niet de beste plek om een molen neer te zetten’, stelt de SP-er vast.

Tevens ziet de SP dat draagvlak vanuit het gebied een rol speelt. Stichting Behoud het Weteringgebied haalde honderden handtekeningen op. ‘Kijk naar de borden in het gebied. Dat zegt genoeg. Deze kwestie levert onnodige polarisatie op tussen voor en tegenstanders. De Stichting wil meewerken aan een visie om op een andere manier te werken en het gebied anders te beheren, met de boeren en betrokken organisaties. Dat is interessant genoeg om verder uit te werken.’

De SP hoopt zo te kunnen kijken naar een andere toekomst. Zij snapt de nut en noodzaak voor boeren. ‘Op andere plekken in de gemeente hebben we minder moeite met kleine molens. Landelijk zie je echter berichten over dat boeren en milieuorganisaties samen kijken naar nieuwe landbouwbeheer. Men zoekt naar een verdienmodel voor de boer en een beter milieu. Als een lokale groep betrokkenen zo mee wilt werken, pak dat voorstel dan met beide handen aan. Daar ligt landelijk wel geld voor op de planken. Steek daar de energie in’, besluit Brouwer.

U bent hier