h

College omzeilt de raad meer en meer

19 juni 2020

College omzeilt de raad meer en meer

Foto: SP Wijk bij Duurstede / SP Wijk bij Duurstede

WIJK BIJ DUURSTEDE – Een krappe meerderheid keurde het collegevoorstel voor nieuw grondbeleid goed. De coalitiepartijen en D66 steunden wethouder Eric Balemans. De oppositie keurden het beleid af. Vooral omdat het college de raad niet meer vooraf hoeft te informeren. ´De wethouder roept dat hij anders geen ruimte om te handelen heeft. Maar tien jaar goed grondbeleid bewijst dat dit pure onzin is. Deze coalitie laat wederom zien niet open en transparant te willen werken´, bekijkt Frans van der Tol, die namens de SP nog aanpassingen probeerde door te voeren.

In 2009 voerde het toenmalige college een actief grondbeleid in. Dat houdt in dat het college namens de gemeente grond kan aankopen, als dat belangrijk is voor gemeenschappelijke voorzieningen. ´Jan Burger heeft dat opgezet, en dus werkte dat. Daardoor bouwden we in de crisistijd relatief veel en kwam er geld mee binnen. Zelfs dit college haalt nu nog elk jaar positieve cijfers dankzij dit oude beleid. Daar was en is dus niks mis mee´, begint Van der Tol.

Na tien jaar was het tijd voor een nieuwe nota, met nieuwe regels. Het discussiepunt was de zogenoemde mandaten. Hiermee krijgt het college het recht om zelfstandig te handelen en de raad pas achteraf te informeren. De SP verzette zich hiertegen. ´In de oude nota stonden ook mandaten. Daar zaten wel duidelijke voorwaarden bij. Die zijn nooit een belemmering geweest, maar gaven wel duidelijkheid. Vandaar dat we dat toch toe wilden voegen. De coalitie wilde dit helaas niet.´

De socialisten wilden nog twee punten veranderen. De wethouders krijgen nu ruimte om zelf vooronderzoek te doen en bepalen zelf de prijzen van de grond bij verkoop. De raad komt hier niet meer aan te pas. ´Als het college een plan heeft met aangekochte grond, komt er eerst onderzoek. Daarvoor is een budget nodig, een voorbereidingskrediet. Het college hoeft dat geld nu niet meer te vragen. Ook maken zij een nieuwe lijst voor de grondprijzen,  zonder dat de raad dit vaststelt´, legt Van der Tol uit.

De Wijkse socialisten wilden het prijzenbeleid eerst met de raad bespreken en het vrijgeven van onderzoeksgeld uit de plannen halen. Van der Tol; ´Met de verkoop haalt de gemeente geld op, dat nodig is voor de begroting. Laat de raad dan meekijken. Wat is daar mis mee? En het is toch transparant en open als de raad al vanaf het begin, bij de start van en onderzoek, meedenkt? Dat is toch de meest democratische vorm van participatie? Helaas zetten de VVD, PCG en GroenLinks ons liever op achterstand.´

 DE SP-er irriteerde zich mateloos aan opmerkingen vanuit de coalitie. Van der Tol; ´De PCG begon zelfs over tien jaar geleden. Ze hadden het oude stuk niet eens gelezen, want daar stonden deze dingen niet in. Vandaar dat we aan de bel trekken. Dan zakt toch je broek van af? En wethouder Balemans roept alleen maar; ik heb handelingsruimte nodig. Wat een onzin. Die had ie al. Hij weet blijkbaar niet hoe iets werkt.´

De drie voorstellen haalden het dan ook niet. Met tien tegen negen, coalitie tegen oppositie, werden de voorstellen verworpen. Voor de SP een zoveelste voorbeeld van de strijd tussen de ene en de andere kant. ´Natuurlijk balen we als voorstellen het niet halen. We kunnen dat begrijpen als er nu echt politiek belangrijke verschillen in zouden zitten of de argumenten goed zijn. Nu geven we onze rechten uit handen, voor noppes. En dat dankzij partijen die transparant en open wilde besturen´, besluit de SP-er.

U bent hier