h

Toetsingskader niet goed genoeg voor SP

5 december 2019

Toetsingskader niet goed genoeg voor SP

WIJK BIJ DUURSTEDE – De Wijkse SP heeft tijdens de laatste raadsvergadering het toetsingskader voor zonneweiden afgekeurd. Hierin staan de regels waaraan ondernemers moeten voldoen als zij een weiland vol willen leggen met zonnepanelen. ´We zijn echt voor duurzaamheid. Maar we wilden maximaal 45 hectare grond opofferen in plaats van 60, zoals in het plan staat. Er kan nog ingezet worden op daken van huizen en bedrijven om de doelen te halen. Met het CDA wilden we in 2021 kijken hoe de duurzaamheid loopt en of er extra ruimte nodig is. Zo kunnen we inspelen op toekomstige ontwikkelingen zonder dat er nu al landbouwgrond verloren gaat´, legt Frans van der Tol uit.

Het toetsingskader is mede opgesteld vanuit burgerparticipatie. Na vele uren overleg dienden vele partijen vele wijzigingsvoorstellen in. De SP steunde vooral het idee van het CDA om dus minder landouwgrond op te offeren. ´Ten eerste omdat de agrariërs al genoeg te verwerken hebben. Wij hebben altijd begrepen dat de vraag naar grond groot is. Dan is het verschil tussen 45 en 60 hectare belangrijk´, begint van der Tol.

Tevens vindt de socialist dat de andere vierkante meter op andere manieren ingevuld kan worden. ´Het CDA heeft wat ons betreft aangetoond dat er nog genoeg ruimte is op de daken in onze gemeente. Huizen en bedrijven genoeg. Of neem de schuren waar asbest op zit. Dat moet eraf. Zeker als we lezen dat dit financieel kan, zeggen wij; steek daar dan tijd en energie in. Dan slaan we meerdere vliegen in een klap. Zo zijn er genoeg alternatieven.

Belangrijk in het CDA-voorstel was het evaluatiemoment in 2021. Van der Tol; ´Het doel is om in 2023 zestien procent minder fossiele brandstoffen te gebruiken. We wilden dan in 2021 kijken hoe het daar mee zou staan. Indien er een schepje bovenop moest, dan kunnen we altijd nog andere hectare meenemen. En met alle technologische ontwikkelingen gaan dingen snel. Soms is dan een politiek rust moment goed. Helaas kozen andere partijen voor de bestaande oplossingen.´

De SP stemde zodoende tegen het toetsingskader. Van der Tol was daarbij teleurgesteld in de reactie van wethouder Hans Marchal die aangaf dat de tegenstemmers zo de burgerparticipatie niet serieus hadden genomen. ´Klinkklare onzin. We staan achter dezelfde doelen. Marchal is altijd voor de boeren, maar nu even niet? En dat terwijl juist de coalitie en dit college bij de burgerparticipatie de beperking heeft meegegeven voor zonnevelden. Als wij er dan anders over denken, mag dat niet? Zeggen dat wij participatie niet serieus nemen is een pot die de ketel verwijten dat ie zwart ziet. Wij willen de lust en last anders verdelen´, besluit Van der Tol.

Reactie toevoegen

U bent hier