h

Stappenplan voor vernieuwing Wijkse Werkplaats

5 december 2019

Stappenplan voor vernieuwing Wijkse Werkplaats

Foto: Elton Wollenberg

WIJK BIJ DUURSTEDE – De Wijkse gemeenteraad heeft afgelopen week de nieuwe strategische kaders aangenomen voor het werk van de RSD. Lokaal de mensen bijstaan is hierbij het blijvende motto. De Wijkse raad nam unaniem drie SP-ideeën over. ´Ten eerste blijft de huidige werkwijze voor de benadering van de cliënten. Ten tweede komt er meer budget voor lokaal investeringen. En ten slotte gaat de Wijkse Werkplaats verder ontwikkeld worden. Zo moeten er binnen de gemeente meer werkplekken komen en krijgen lokale bedrijven en organisaties meer ruimte om mee te blijven helpen om mensen te laten deelnemen. Dat is goed voor de mensen die in de bijstand zitten. Want daar gaat het om´, legt fractievoorzitter Jeroen Brouwer uit.

Met een vertraging van enkele maanden kwamen de regionale wethouders met hun eindrapportage voor de strategische kaders. Deze kaders vormen het raamwerk van waaruit de RSD en de BIGA haar mensen aan het werk zetten. ´Hierin staat dat er vooral gekeken gaat worden hoe de mensen het best geholpen kunnen worden. Dat is op zicht een goed verhaal. Voor de uitwerking moet echter nog wel wat onderzocht worden. Dat wachten we dus af´, begint Brouwer.

Met het aannemen van het raamwerk gaf de SP wat boodschappen mee voor bij de komende onderzoeken. Ten eerste willen de socialisten dat de huidige werkwijze wordt doorgezet. Landelijk is er een politieke discussie over de vraag of er dwangmatig een verplichting moet worden opgelegd of niet. Brouwer; ´Alle deskundigen zeggen dat dwang onzin is. Lokaal zien we dat de werkwijze die de RSD en BIGA al jaren succesvol is. Hun systeem voor maatwerk presteert al jaren beter dan bij landelijke vergelijkbare partijen. Dat moeten we koesteren. Mooi dat de gehele raad dat ook vindt.´

Een tweede element is de verdere ontwikkeling van Wijkse Werkplaats. Hierin kijken onder andere de RSD, BIGA, Stichting Binding, maar ook het UWV, ondernemersvereniging OKW en zorgorganisaties samen hoe zij activiteiten kunnen opzetten voor de mensen. ´De Wijkse Werkplaats is ooit opgezet door Jan Burger. Met het OKW en Binding kwamen daar geweldige dingen uit. Wij hoorden dat  dit momenteel stil ligt. Dat is zonde. Hier ligt een mooie structuur om juist lokaal met organisaties en bedrijven goed werk te verrichten. Veel bedrijven willen echt wat doen voor de samenleving. We hebben dus opgeroepen om Wijkse Werkplaats verder te ontwikkelen. Hier gaat nu een stappenplan voor komen´, meldt Brouwer tevreden.

De SP ziet zo in dat het maatwerk voor de mensen met een uitkering aandacht krijgt en er weer extra aandacht komt voor de organisaties die de mensen verder kunnen helpen. Daarnaast heeft de raad op verzoek van de socialisten ook een uitspraak gedaan om meer geld hiervoor lokaal vrij te maken. ´Wethouder Joustra wil een groter deel van het RSD budget lokaal kunnen oppakken. Dat hebben we met een motie ondersteunt. Hopelijk kan het college hiermee binnen het bestuur van de RSD aan de slag. Er zijn veel organisaties die lokaal veel kunnen betekenen bij het begeleiden van mensen. Daar vragen we meer budget voor. Zo hebben we aan alle kanten meer ruime voor lokale initiatieven. Dat is goed voor bedrijven en organisaties. Dat is goed voor de gemeente. Maar het is vooral goed voor mensen met een bijstandsuitkering. Daar doen wij het voor´, eindigt Brouwer.

Reactie toevoegen

U bent hier