h

SP maakt van verkeer prioriteit

17 januari 2019

SP maakt van verkeer prioriteit

Foto: Jeroen Brouwer / Jan Oechies

WIJK BIJ DUURSTEDE – De Wijkse gemeenteraad behandelde afgelopen week het Integraal Veiligheidsplan, kortweg IVP. Hierin worden de belangrijkste punten voor het veiligheidsbeleid benoemd, waarmee de politie in de regio vervolgens aan de slag gaat. De raad stemde met de lokale prioriteitenlijst in. ´Wij hebben hier ook het verkeer als prioriteit in laten opnemen. Dit item blijft veel klachten opleveren en vinden veel inwoners belangrijk´, meldt SP-fractievoorzitter Jeroen Brouwer.

Al jaren is de gemeente Wijk bij Duurstede een van de veiligste gemeenten in de regio en het land. Bij het vaststellen van het IVP stelde het college en de raad vast dat elk misdrijf er een te veel is. In het nieuwe beleidsplan staan de acties die het college nodig acht om dat te waarborgen. ´Hierbij is voor het eerst een plan opgesteld voor alle gemeenten die in het politiedistrict vallen. Het is dus een gezamenlijk plan voor Rhenen, Renswoude, Veenendaal, Utrechtse Heuvelrug en Wijk. In die samenwerking zit al een winst´, vindt Brouwer.

Binnen deze samenwerking is voor een deel ook ruimte voor lokale prioriteiten. Voor het college is ondermijning, waaronder witwassen of andere activiteiten vallen, de eerste prioriteit. Verder wil zij een link leggen tussen veiligheid en zorg en kijken hoe wij de inzet van inwoners op het gebied van veiligheid kunnen vergroten. ´Allemaal prima zaken. Criminelen werken meer en meer in diverse gemeenten, en met ondermijning zetten we daar op in. We krijgen er meer lastige zorgtaken bij, waarmee we rekening moeten houden. Met meer politie inzet en de hulp van inwoners, als de beste camera´s, moet het kunnen´, aldus de SP-er.

De SP miste echter verkeer als belangrijke prioriteit. ´Bij allerlei onderzoeken, vanuit het professionele veiligheidsveld of uit onze eigen wijk-enquêtes, blijkt dat mensen klagen over verkeersonveilige situaties. Auto´s die te hard rijden in het buitengebied of de wijken. Fout parkeren, fietsers zonder licht. Het komt altijd en overal terug´, ziet Brouwer in, ´In Rhenen, Renswoude en de Utrechtse Heuvelrug is er daarom al een prioriteit van gemaakt. Gek dat het dan bij ons geen prioriteit is. Vandaar dat we dit er ook in wilde hebben.´

De rest van de raad ging met de SP mee, waarmee verkeersveiligheid op de prioriteitenlijst komt. Wel heeft de portefeuillehouder, burgemeester Tjapko Poppens, aangegeven dat er gekeken moet worden hoe er handen en voeten aan gegeven kan worden. Want het is ook duidelijk dat er binnen de begroting geen extra geld voor is. Volgens de SP-er  moet het kabinet meer geld steken in de politie. ´Iedereen kent de verhalen over de werkdruk bij de politie en de onderbezetting. Net als bij heel veel andere zaken moet het kabinet Rutte, dat verantwoordelijk is voor het politiebudget, hier maar eens extra geld steken in politie en justitie. Want met meer agenten kan er pas echt meer gedaan worden´, eindigt Brouwer.

Reactie toevoegen

U bent hier