h

SP baalt van gemiste kans

22 oktober 2018

SP baalt van gemiste kans

WIJK BIJ DUURSTEDE – De gemeenteraad steunde vorige week het college voorstel voor subsidie bij  het verwijderen van asbest, dat door nieuwe wetgeving verplicht weggehaald moet worden. Ook de SP was voor.  Toch vinden de socialisten, net als het CDA, dat het een druppel op een gloeiende plaat is. ´Schadelijke daken weghalen is goed. Het is weer zo´n nieuwe wet die veel geld kosten. Ook dat lijkt bij de hardwerkende Nederlander terecht te komen. Jammer dat het college dit dan ook niet eerst met de raad heeft besproken´, vindt Jan Oechies. Om toch informatie te krijgen stelde zijn partij vragen aan wethouder Hans Marchal.

Lang werd asbest gezien als een goed en goedkoop middel voor isolatie en afscherming. De nadelige effecten maken verwijdering echter zeer gewenst. De Tweede Kamer stelde recent definitief vast dat asbest vanaf 2024 overal weg moet zijn.  ´Helaas is een SP motie om deze Haagse wens dan ook door het Rijk te laten betalen afgewezen. Een VVD-motie dat er een tegemoetkoming komt voor mensen die verwijdering niet kunnen betalen ligt er wel. Daar komt dus de 400 euro voor de gemeente ook nog bij. Dat lijkt een druppel op een gloeiende plaat te worden´, aldus Oechies.

Aangezien er in de Wijkse gemeente vele duizenden vierkant meter asbest op daken liggen en in huizen uit de jaren 70 en 80 ook vaak wel ergens asbest zit, is het de vraag of iedereen het wel gaat redden. ´Kortom, hoe goed de wet ook voor de gezondheid is, de inwoners gaan zelf de buidel opentrekken. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet er ook een duurzame nieuwe oplossing komen. Dat lijkt goed en wellicht logisch. Maar lopen inwoners dan niet tegen extra kosten aan en is die 400 euro dan een heel klein doekje voor het bloeden?´ vraagt de SP-er zich af.

Tevens vragen de socialisten zich af of er extra kosten verbonden zijn aan handhaving, of de gemeente niet bang is voor illegale dump en inname op de werf dan niet gratis kan worden enzovoorts. De gemeentelijke kosten kunnen zo nog flink omhoog gaan. ´En dat terwijl er nu al tekorten zijn. Leuk een nieuwe wet, maar kom ook met geld kabinet. Mede hierom, en omdat het voor veel inwoners om flinke bedragen kan zijn, hadden we graag nu al eens met wethouder Marchal om tafel gezeten. Het college heeft hier echter niet voor gekozen. Hoewel vast niet alles bekend is, vinden we dit toch een gemiste kans´, besluit Oechies.

U bent hier