h

Extra aandacht voor 50-plussers bij project Werken Voor

12 januari 2018

Extra aandacht voor 50-plussers bij project Werken Voor

Foto: Jeroen Brouwer / Elton Wollenberg

WIJK BIJ DUURSTEDE - De Wijkse gemeenteraad stelde vorig jaar geld ter beschikking aan het project Werken Voor van de Regionaal Sociale Dienst (RSD). Hierbij kreeg een groep bijstandsgerechtigden extra begeleiding in de zoektocht naar werk. Inmiddels is gebleken dat dit project goed werkt. “Voor onze gemeente was de prognose dat er zestig mensen in een traject zouden komen. Dat zijn er 72 geworden, waarvan er al dertig een parttime of fulltime baan hebben. Vandaar dat we het project verlengen. Hierbij gaat de RSD zich vooral richten op de groep 50-plus”, meldt Jeroen Brouwer, wethouder Sociale Zaken.

In alle aan de RSD deelnemende gemeenten is het afgelopen half jaar extra ingezet op uitstroom. De sociale dienst zorgde met Randstad in Connect voor de begeleiding. Die samenwerking met een commerciële partij werkt uitstekend. Brouwer; “Mensen krijgen in het traject nog betere begeleiding. De extra, specialistische aanpak, methodiek en klantenbenadering van Randstad helpt daarbij. Het verwachte aantal plaatsingen is overtroffen. Dat levert een bezuiniging op, maar belangrijker is dat er meer mensen dus vooruit kunnen.”

50 plussers

De komende maanden ligt de focus onder andere op klanten van vijftig jaar en ouder. Ongeveer duizend RSD-cliënten behoren tot deze groep.  “De economische crisis en nieuwe beleidsregels vanuit het Rijk zijn negatief uitgevallen voor deze groep. Bedrijven ontsloegen mensen soms omdat ze te duur waren. En met de verkorting van de WW-duur en het verlagen van de AOW-leeftijd groeide het RSD-bestand harder. Vandaar dat we verhoudingsgewijs veel werklozen zien, die ook nog eens langer werkloos blijven. Tijd om daar op in te zetten”, aldus Brouwer.

Ook voor het reguliere werk zijn de kennis vanuit dit project een welkome aanvulling. Brouwer hamert er binnen de RSD op, om de opgedane kennis en ervaring in de hele breedte in te zetten. “Vandaar dat de werkwijze wat ons betreft goed geborgd dient te worden. Met de andere lokale partners zoals Binding en het OKW kunnen we dan verder kijken hoe we mensen kunnen worden begeleid richting vrijwilligerswerk, sociale activering of betaald werk. Extra inzet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkt zo door voor iedereen”, eindigt hij.

Fractie blij

De SP fractie is ook blij met deze ontwikkeling. Gert de Heus weet vanuit zijn eigen werkervaring dat extra aandacht goed werkt. “Het is goed om de komende tijden ook te kijken of er ook andere vormen en soorten van begeleiding mogelijk zijn. Bijvoorbeeld voor specifieke doelgroepen die onder de WMO vallen. Daar zitten ook mensen van in de bijstand die best parttime of fulltime kunnen werken. Of mensen die in ieder geval vrijwilligerswerk willen doen. We weten dat er hier al stappen gezet worden en zullen dat blijven volgen”, meldt de SP-er.

Reactie toevoegen

U bent hier