h

SP komt op voor slachtoffers ongevallen

3 december 2017

SP komt op voor slachtoffers ongevallen

WIJK BIJ DUURSTEDE - Onlangs is de Wijkse SP het verhaal over WMO Regresrechten en convenanten hierover ter ore gekomen.  Het gaat hierbij vaak om letselschadeslachtoffers, door verkeers- of bedrijfsongevallen of medische missers. “Vaak zijn de verantwoordelijke voor deze ongevallen verzekerd via een WA- of bedrijfsverzekeringen. Wij hoorden echter dat deze kosten via convenanten ten koste gaat van WMO-geld. En dat vooral de slachtoffers van ongevallen hier enorm de dupe van zijn. Dat mag al helemaal niet de bedoeling”, legt Corrie de Groot uit. Zij stelde hier namens haar partij vragen over.

In 2015, tijdens kabinet Rutte II, sloot de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) met het Verbond van Verzekeraars, een WMO Regresconvenant af. Voor ongeveer tien procent van de werkelijke schade worden gemeenten de schadebedragen zo afgekocht. “Die werkelijke kosten worden vervolgens betaald uit WMO-budgetten. Het lijkt ons een slimme truc van verzekeraars om via deze weg de toch al rijkelijke bankrekening, waar miljarden aan zorgverzekeringsgeld, op staat verder te spekken. Die winst is al afkomstig van zieke mensen. Maar nu betaalt de gemeente dus extra”, klinkt De Groot verontwaardigd.

De gemeenten blijven na afsluiting van het convenant vaak in onwetendheid achter. Liefst 99% van de gemeenten doet hieraan mee en het lijkt erop dat ook Wijk hierbij zit. “Wij kunnen niet vinden of onze gemeente erbij zit of Wijk bij Duurstede op deze slinkse manier extra WMO-geld kwijt is aan zaken die de zorgverzekeraar moet bekostigen. Dat weten we dus niet. Vandaar dat we vragen hierover stellen.”

De zaak is door de landelijke SP aangekaart. Tweede Kamerlid Michiel van Nispen diende in Den Haag een motie in. Vooral omdat slachtoffers van ongevallen de dupe van zijn. Zij vallen door lange procedures namelijk vaak tussen het wal en schip in, met alle financiële gevolgen van dien.  “Aan de onzekerheid voor die mensen moet een einde komen. Vandaar dat, indien de gemeente meedoet aan een convenant, daar zo snel mogelijk vanaf zouden moeten.  Slachtoffers mogen de dupe niet zijn van  dergelijke afspraken. Zij hebben al genoeg problemen aan hun hoofd”, eindigt De Groot.

Reactie toevoegen

U bent hier