h

Ondertekening intentieverklaring voor 300 betaalbare woningen

5 november 2017

Ondertekening intentieverklaring voor 300 betaalbare woningen

WIJK BIJ DUURSTEDE - Verdeeld over de drie kernen, zijn er de afgelopen jaren honderden woningen aan de Wijkse woningvoorraad toegevoegd. Hoewel rond de dertig procent hiervan in de sociale huursector zat, willen Woningstichting Volksbelang en de gemeente Wijk bij Duurstede nog meer stappen zetten. Daarvoor tekenden zij een intentieovereenkomst om te komen tot 300 woningen binnen 5 a 10 jaar. “Het is voor ons de eerste stap om in de nabije toekomst gezamenlijk nog meer in te zetten op betaalbare huurwoningen”, leggen Batian Nieuwerth (directeur-bestuurder Volksbelang) en Jeroen Brouwer (SP-wethouder Volkshuisvesting) uit.

De economische crisis heeft de laatste jaren de gemeente op vele vlakken pijn gedaan. Op het gebied van woningbouw kende de gemeente Wijk bij Duurstede echter een positieve lijn. “Dankzij een actief grondbeleid, open te staan voor nieuwe initiatieven en door waar het kon zelf de coördinatie in handen te houden, zijn er vanaf 2010 meer dan vijfhonderd woningen bijgekomen. En dat verdeeld over Langbroek, Cothen en Wijk bij Duurstede en over bijna alle segmenten”, begint SP-wethouder Jeroen Brouwer.

Het mede door Jan Burger opgezette actieve woonbeleid wierp dus haar vruchten af. Het was niet alleen de grote hoeveelheid huizen die gebouwd werden, die deskundigen naar deze gemeente deed halen. Ook de manier waarop dit gebeurde was soms uniek. “Kijk de hofjeswoningen die nu op het oude Revius terrein komen, of de nul-op-de-meter appartementen in de Horden. Betaalbare en moderne huizen. En bij die hofjeswoningen waren net als bij de CPO-groepen in Cothen en Langbroek ook de nieuwe bewoners op en top betrokken. Bouwen voor en door de mensen”, bekijkt Brouwer.

Veranderende regelgeving

In de sociale huursector hadden de corporaties, zoals Volksbelang de laatste jaren last van veranderende regelgeving, zoals de verhuurdersheffing. “Zij is de afgelopen jaren door de overheidsinstanties gedwongen om huizen te verkopen en kon daardoor bijna niets bouwen. Ik snap dat de overheid misbruik van corporaties wilde aanpakken. Maar huurders waren dankzij VVD-er Blok de dupe. Volksbelang en WC Cothen zijn echt aan banden gelegd en konden minder doen dan zij wilden”, legt Brouwer uit.

Volksbelang zocht en vond in de omgeving een goede strategische partner; Viveste uit Houten. De twee instellingen gaan vanaf 1 januari 2018 op in één organisatie. “Voor de backoffice zaken zullen we gebruik gaan maken van een nieuw gebouw. Maar voor de contacten met onze huurders uit Wijk bij Duurstede en Langbroek houden we gewoon lokaal een kantoor. Voor onze huurders verandert er dus niets. Wel krijgen we zo gezamenlijk meer mogelijkheden om te bouwen in het Kromme Rijngebied, dus in deze gemeente”, legt Batian Nieuwerth in een persbericht uit.

Omdat ook de gemeente de komende jaren door wil bouwen, besloten de twee om de handen deels ineen te slaan. Zij ondertekenden hiervoor een intentieovereenkomst. De komende vijf à tien jaar zetten de twee bestuurders zich in om driehonderd betaalbare woningen te realiseren.  Dat past in de vastgestelde doelen uit de Woonvisie, de regionale doelstelling om te komen tot meer sociale woningbouw en de strategische kaders van Volksbelang. “We gaan de uitgesproken intentie verder uitwerken om te kijken hoe we bij nieuw op te starten woningbouwprojecten hier uitvoering aan kunnen geven. Bijvoorbeeld voor jongeren”, eindigt Jeroen Brouwer.

Reactie toevoegen

U bent hier