h

Horden geeft woonomgeving dikke voldoende

27 oktober 2017

Horden geeft woonomgeving dikke voldoende

WIJK BIJ DUURSTEDE - De leden van de SP trokken afgelopen zaterdag het eerste deel van de wijk de Horden in om de bewoners te vragen naar de sterke en zwakke punten van hun woonomgeving. Uit de eerste resultaten blijkt dat de mensen over het algemeen tevreden zijn over hun buurt. “Als sterke punten noemen de mensen het vele groen, de kindvriendelijke omgeving en de saamhorigheid in de straten. Parkeren en de snelheid van auto’s op de Amstel waren kritiekpunten. Maar het gemiddelde cijfer ligt met 7,7 toch redelijk hoog”, verwoordt Harold Hunneman, namens de SP de organisator van de SP-tour.

Na de binnenstad was de Horden de eerste plek waar de SP naartoe trok om hun grote buurtschouw te doen. De rode SP-tent stond voor OBS de Horn aan de Amstel. Van hieruit trokken enkele leden de Amstel op waar zij de inwoners konden bevragen. “Ook hier merken we hoe fijn de mensen het vinden dat we gewoon komen vragen wat zij van hun omgeving vinden. Zij zijn vaak lekker openhartig en als ze geen tijd hebben komen ze later hun vragenlijst zelf nog inleveren. Dat geeft echt energie”, aldus Hunneman.

Als zwakke punten noemden de bewoners de hoge snelheid waarmee over de Amstel wordt gereden, het tekort aan parkeerplaatsen en het slechte onderhoud van het groen. Voor de SP-ers zaken die ook uit andere inventarisaties naar voren zijn gekomen. Hunneman; “Er is vaak bezorgdheid omdat de meeste mensen inzien dat het ook vaak mensen uit hun eigen wijk zijn die te hard rijden. En dat terwijl de Amstel best vol hoge drempels ligt. Er komen ook direct ideeën hoe dit aan te pakken naar voren. Met een voorlopig gemiddeld rapportcijfer van 7,7 zijn de bewoners wel blij met hun omgeving. Dat is een mooi cijfer.”

De SP-leden trekken de komende weken andere delen van de Horden in, met de bedoeling om steekproefsgewijs diverse straten aan te doen. “Hierbij gaan we de enquêtes eerst door de brievenbussen doen en ze vervolgens ophalen. Dat zullen we ook in andere wijken en Cothen en Langbroek doen. Zo krijgen we een mooi breed beeld. De lijst met opgenoemde zaken doen we dan als bijlage bij het verkiezingsprogramma. Daar willen de de komende tijd dus echt werk van maken”, aldus de SP-er.
Het vragenformulier is te downloaden van de SP website, wijkbijduurstede.sp.nl. Ook kunnen mensen het opvragen of ingevuld bezorgen bij SP-bestuurslid Thierry Dumessie, Waalsteen 17 Wijk bij Duurstede e-mail dumessie@gmail.com. Vragen over andere zaken kunnen gesteld worden aan Jan Oechies, te breiken via e-mail adres joechies@kpnmail.nl .

Reactie toevoegen

U bent hier