h

SP verbolgen over tegenstem oppositiepartijen

4 juli 2017

SP verbolgen over tegenstem oppositiepartijen

Foto: SP

Wijk bij Duurstede – “ In de lokale democratie kan elke raadslid stemmen naar eigen inzicht. Tegen een plan stemmen is dus helemaal niet erg. Maar dan moeten wel de argumenten kloppen. En we concluderen dat in dit geval dat niet zo was.” Aan het woord is SP-fractievoorzitter Jan Oechies. Hij legt uit, waarom zijn fractie verbolgen is over het stemgedrag van de VVD en BBNu, die tegen de huisvestingsverordening stemden.

De gemeenteraad mocht vorige week stemmen over veranderingen in de huisvestingsverordening, waarin afspraken staan voor het regionale woningaanbod. Volkshuisvesting-minister Blok schrapte hierbij de wettelijke urgentieregel voor statushouders. Deze urgentie moest in regionale verordeningen komen. Wel verplicht kabinet-Rutte gemeenten om statushouder op te nemen. “Regelen we dit niet in de verordening, dan komen ze op de wachtlijst, krijgen ze dus geen huis en dan geeft deze VVD-minister ons een boete. Krommer kan bijna niet”, aldus Oechies.

De SP concludeert dat dit kabinet de problemen simpelweg over de schutting gooit. Oechies: “Net als in het verleden bij de bezuinigingen in de WMO, Jeugdzorg en al die andere zaken. Typisch Haags duikgedrag. Gemeenten krijgen opdrachten en  moeten het zelf uitzoeken. Als ik dan hoor dat de VVD-fractievoorzitter Ed Speijer zegt dat statushouders geen voorrang moeten krijgen, dan wil ik hem vragen hoe we hun opvang dan moeten regelen? Maar zelf met oplossingen of initiatieven komen doet de lokale VVD nooit.”

Ook BBNu stemde tegen. Deze fractie vindt dat er wel ruimte was voor honderd statushouders ook als er geen duizend woningen komen.  “Er is al heel vaak aangegeven dat de gemeente enkel het aantal verplichte statushouders opneemt en niet meer. Nu nog roepen over honderd is dus onzin. Als BBNu een beetje verder kijkt dan de raadszaal, dan weet zij dat de lokale betrokken organisaties daar hun handen al vol hebben. Net als dat er vol op gewerkt wordt aan plannen voor 1000 extra woningen. Naast het gebrek aan eigen ideeën, laat het weer zien dat ze totaal niet op de hoogte is van wat speelt en niet de moeite neemt om navraag te doen. En dat voor een lokale partij”, bromt Oechies.

Toelichting wethouder Jeroen Brouwer.

Bij het laatste wordt hij aangevuld door wethouder Jeroen Brouwer. “Ten eerste gaan we als gemeente niet over hoeveel statushouders Wijk op moet vangen. Toen ruim anderhalf jaar geleden de druk enorm was, heeft het college gekeken of en hoe we er meer konden huisvesten dan het verplichte aantal. Daar komt het roepen over het  getal honderd vandaan. Maar dat is niet nodig. Er is ook nooit gevraagd om meer plekken. Vreemd dat dit dan bij deze verordening wel een argument is om tegen te zijn”, meent hij.

De gemeenteraad heeft wel geld vrijgespeeld om te investeren in huisvesting, en dat niet alleen voor statushouders, maar ook voor starters. Het college zet dit geld op twee fronten in. Ten eerste zijn enkele woningen overgenomen. “Hierdoor kunnen we gezinnen kwijt en dat is een voordeel. Alle leden van het gezin tellen immers mee voor het verplichte aantal van het Rijk. We zijn zodoende dus minder woningen kwijt, en hebben wel genoeg plek. Daarnaast drukt de gehele groep statushouders niet op de sociale woningvoorraad. De wachttijd voor onze eigen huizenzoekers loopt dus niet op.”

 

Een tweede voordeel is dat het college nu een groter deel van de mogelijke investering zodoende kan steken in enkele tijdelijke woningen voor starters. “Dat was namelijk het tweede deel van het plan. Niet alleen woningen voor statushouders, ook voor starters”, legt Brouwer uit, “Nu we weten welk bedrag er over blijft, zijn we daar plekken en woningen voor aan het zoeken. Daar hopen we na de zomer meer duidelijkheid over te hebben. Zo hebben we dus én aan onze verplichting voldaan én de wens voor meer starters gehaald”, eindigt hij.

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier