h

Gemeenteraad stelt kadernota vast

9 juli 2017

Gemeenteraad stelt kadernota vast

Foto: Elly Oechies

Wijk bij Duurstede - Bij de behandeling van de Kadernota, de opmaat voor de begroting, werd een ding duidelijk; de verkiezingsstrijd is al aan het losgebarsten. Daar waar de coalitie de inzet van het college prees, wees de oppositie deze af. De kadernota zelf werd in de coalitie en door D66 in ieder geval goedgekeurd. De SP wees de maatschappelijke agenda als topprioriteit aan. “We hebben een geweldig sociaal beleid, met goede voorzieningen. Daar moeten we blijvend aandacht voor hebben en houden. Verenigingen en organisaties en mensen die voorzieningen nodig hebben,. Vragen daarom”, meent fractievoorzitter Jan Oechies.

De SP concludeert, net als de coalitiepartners  GroenLinks, PCG en de PvdA, dat er veel goed gaat. “Ja, lang niet alles gaat goed. Maar tegen alle crisis en bezuinigingen in hebben we meer gebouwd dan gemiddeld, meer banen gecreerd dan gemiddeld en ook nog eens enorme maatschappelijke veranderingen zeer sociaal opgevangen. Dat betekent niet dat we nu op onze lauweren moeten rusten. We zijn fier  en moeten ook door blijven werken”, begint hij.

Oechies en de zijnen zetten in op vele terreinen. Maar het is voor ons logisch dat de doorontwikkelingen in het sociale domein een topprioriteit is. Oechies; “Dat gouden randje moet bewaard blijven. Grenzen tussen verschillende onderwerpen, domeinen,  zijn weggevallen. Dat vraagt nog meer om een integrale aanpak, van armoedebeleid tot jeugdbeleid en onderwijs, of van zorg en welzijn tot werk. Er staat een organisatie om veel aan de voorkant op te vangen. Dat moet doorontwikkeld worden.”

De Wijkse inzet op vroegtijdige signalering en vroegtijdig handelen, laat volgens de socialisten haar winstpunten zien. “Het is ten eerste, en belangrijkste, beter voor de betrokken mensen. Voorkomen is beter dan genezen. Mensen krijgen ook bijvoorbeeld met minder organisaties te maken, die allemaal wat willen. Ten tweede hebben we de laatste jaren enorm veel geexperimenteerd, met lokale organisaties, en heel veel leuke praktische oplossingen gevonden die van het beleid goud heeft gemaakt. Ten derde. is dit beter voor de gemeentelijke portemonnee. Er is minder geld nodig voor dure voorzieningen.”

Nu de crisis voorbij is, lijkt er vanuit het Rijk in ieder geval ook meer geld beschikbaar te komen. De SP hoopt dat er zodoende meer in de maatschappij gestopt kan worden. Door de miljoenen bezuinigingen vanuit het Rijk, is er immers veel gevraagd van de lokale samenleving. “Wijksport is een actueel voorbeeld. Maar er zijn ook heel veel organisaties die huisvesting zoeken. Daar is ook wat nodig. En nu Houten niet doorgaat, moet er gekeken worden hoe de gemeente de kwetsbaarheid en kwaliteit kan verbeteren. Er is kortom genoeg te doen.”

De fractievoorzitter hoorde bijna de voltallige oppositie klagen over het beleid. “Als ik de zurigheid hoor, dan denk ik; leuke boodschap voor al die organisaties en ondernemers die zo hard hebben meegewerkt om van het beleid in crisistijd iets te maken”, aldus Oechies, “En dan willen ze wel lasten verlichten, overschotten op de bank en wel investeren en geld uitgeven. Maar net als de laatste tien jaar geven ze niet aan waar er dan bezuinigd moet worden. Wel meer uitgeven en minder binnen krijgen dus. Dan snapt iedereen waarom het in 2006 zo’n puinbak was toen we als SP begonnen.",

Oechies is fier op het beleid van de laatste jaren. “De laatste begrotingen zijn gewoon unaniem gesteund. Geen enkele partij heeft hierin zaken bijgestuurd, of zag dingen anders. Nu zeggen dat er niets van klopt, is dan een grote grap. Wijk is in tegenstelling tot veel andere gemeenten sociaal, met topvoorzieningen voor sport en cultuur, met geweldige ondernemers en organisaties. Er is meer werkgelegenheid gekomen, er zijn bedrijven bijgekomen, er is veel meer gebouwd dan elders, de leegstand van winkels was minder dan gemiddeld en we hebben de transities, met alle rijksbezuinigingen die daarbij horen, ook nog eens beter dan gemiddeld opgevangen. Als partijen dan beweren dat het slecht is gegaan, dan zijn dat pure spookverhalen. Maar ja, de verkiezingen komen eraan en partijen moeten wat roepen", bekijkt Oechies.

Reactie toevoegen

U bent hier