h

Bouwactiviteiten Hof van Wijk herstart.

16 juli 2017

Bouwactiviteiten Hof van Wijk herstart.

Foto: Jan Oechies

 

Wijk bij Duurstede - Het was het eerste bericht dat de kersverse wethouder na zijn aantreden kreeg, was dat van der Maazen Bouwbedrijf B.V.  de aannemer die het project Hof van Wijk zou gaan bouwen, failliet was verklaard. De Hof van Wijk, aan het einde van de Middelweg Oost naast de nieuwe brede school het Anker, omvat 29 koopwoningen voor eenentweepersoons huishoudens. Op die dag zouden de eerste heipalen worden geslagen.

Grote onzekerheid voor de kopers van dit CPO-project die zich verenigd hadden in een kopersvereniging. De activiteiten van Van der Maazen Bouwbedrijf B.V vielen onder garantie van de Woningborg Groep. Woningborg kreeg door het faillissement de zorg voor de afbouw van de woningen.

Er volgde een traject van overleg van de projectmanager van de gemeente, wethouder Jeroen Brouwer met de curator van het failliete bouwbedrijf, het bestuur van de kopersvereniging Hof van Wijk en de Woningborg Groep. Met Van der Maazen was destijds afgesproken om het heien te laten plaatsvinden voordat de naastgelegen Brede School Het Anker zou worden opgeleverd. Als gevolg van het faillissement en de vertraging in de realisatie is de school al in gebruik genomen.

“Toen eind maart duidelijk werd dat Bouwbedrijf Gebroeders Van Herpen B.V.  de Hof van Wijk ging bouwen hebben wij afgesproken dat er niet geheid zou gaan worden maar dat de funderingspalen in de schoolvakantie zouden worden geboord. Geen overlast voor kinderen en personeel van Het Anker en alle omwonenden. Het contact tussen de aannemer, de gemeente en de naastgelegen school verloopt goed. De aan- en afvoerroute van het bouwverkeer verloopt via de Middelweg Oost, om voor schoolgaande kinderen een veilige route te garanderen.  De oplevering van de bouw wordt verwacht eind tweede/ begin derde kwartaal 2018. Door alle vertraging één jaar later dan gepland. Een aantal potentiële bewoners zullen de winter nog in een vervangende woonruimte moeten bivakkeren. De funderingspalen zijn inmiddels gestort en men kan beginnen met bouwen. "Kortom een bevredigende oplossing en het einde van alle onzekerheid voor alle betrokkenen”, besluit Brouwer

 

 

 

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier