h

SP stelt vraag over Bosscherwaarden

2 april 2017

SP stelt vraag over Bosscherwaarden

Foto: Jan Burger

Wijk bij Duurstede – Een ondernemer wil hoogwaardig zand afgraven en de ontstane putten volstorten met vervuild slib. Om hier toe te komen dient zij een Milieueffecten rapportage, MER, te doorlopen bij de Provincie. Actiegroep de BosscherMeerWaarden is bang jarenlang in vuil en herrie te zitten. “Vandaar dat ze in december vorig jaar meer dan twintig vragen heeft gesteld, over het proces en dat wat er komen gaat. De antwoorden kunnen ook voor ons als raadslid van belang zijn. Vandaar dat we aan het college vragen of deze beantwoord kunnen worden”, meent  SP-raadslid Gert de Heus, die het college hier schriftelijke vragen over heeft gesteld.

De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat de actiegeroep geen antwoorden heeft gekregen. “De vragen gaan over de planning en fasering, het opzetten van een Waarborgfonds, milieu hygiënische kwaliteit, maar ook over nut, noodzaak en draagvlak en zaken als overlast en maatschappelijke kosten en baten`, bekijkt De Heus, ´Allemaal vragen die door ons als gemeenteraad niet beantwoord kunnen worden. Vandaar dat we om een inhoudelijke reactie vragen van het college.”

De hele procedure loopt bij de provincie. De Wijkse raad moet wel een bestemmingsplan veranderen en heeft zo dus een vinger in de slibpap.  Aan het begin van het traject heeft het vorige college criteria neergelegd over tijdsduur, draagvlak, compensatie en het toevoegen van natuurwaarden. “Die punten moeten we blijven bekijken. Zo mag de overlast niet langer dan twee raadsperioden duren, 8 jaar dus.  Wij begrijpen dat er nu al staat dat het proces twaalf jaar gaat duren. Hoe hard is dat criterium dan, ” vraagt de SP'er zich af.

Tevens dient er ruime compensatie te komen. Hierbij wordt gedacht aan het aanleggen van een recreatiegebied nabij de Wijkse Haven. Daarbij dient de natuurwaarde van de Bosscherwaarden een positieve impuls te krijgen. “Als gemeenteraad gaan we er nu nog niet over en ligt de zaak dus nog bij de provincie. Toch willen we op de hoogte blijven, om straks niet voor een voldongen feit te komen te staan. Deze vragen en de antwoorden kunnen ons daar vast bij helpen. Vandaar dat we willen dat het college ze beantwoord,” eindigt De Heus.

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier