h

Jeroen Brouwer ondertekent noodkreet over Participatiewet

2 april 2017

Jeroen Brouwer ondertekent noodkreet over Participatiewet

Foto: Elton Wollenberg

Wijk bij Duurstede – Wethouders uit 209 gemeenten hebben vorige week een manifest ondertekend, waarmee zij een noodkreet loslieten over de financiering van de door het vorige kabinetten ingevoerde Participatiewet. Ook de Wijkse wethouder Jeroen Brouwer tekende. De bestuurders vinden dat met deze wet het gemeenten financieel onmogelijk wordt gemaakt werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk te begeleiden. “Het is weer een voorbeeld hoe de laatste jaren bezuinigingen verkeerd uitpakken, voor juist de verkeerde groepen”, meent de Wijkse SP'er.

Het manifest kreeg als motto ‘Investeren in werk voor kwetsbare groepen’ mee. De gezamenlijke wethouders riepen zo de Tweede Kamer en het nieuwe kabinet op om de bezuiniging van 1,8 miljard op de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en de Participatiewet met 420 miljoen per jaar te verzachten. Dat er extra geld nodig is om werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een betaalde baan te bieden. Brouwer; “De BIGA draait op dit moment echt heel goed. Maar op zaken als begeleiding wordt de komende jaren enorm gekort. Dat levert simpelweg enorme tekorten op en dus grote problemen, waar gemeenten dan maar een oplossing voor moeten vinden. Dat betekent dat als zij geen zin hebben om geld erin te steken, deze mensen aan de kant komen te staan, en dus de nieuwe Participatiewet geen succes gaat worden.”

Brouwer ondertekende dan ook het manifest en steunt de oproep om de jaarlijkse vermindering van de Rijkssubsidie per Wsw-werknemer stop te zetten. Verder bezuinigingen zijn wat hem betreft ongewenst en zelfs irreëel. “Bedenk hierbij dat we ook al onvoldoende geld om jongeren van het speciaal en praktijkonderwijs te helpen op weg naar een betaalde baan. En voor de nieuwe Wajong komen alleen jongeren die in het geheel niet in staat zijn om betaald werk te verrichten, voor een uitkering in aanmerking. Daar moeten we ook met minder geld oplossingen zoeken. Dan kunnen veel regeringsleiders wel roepen dat bijvoorbeeld Defensie meer geld moet krijgen. Ik bagatelliseer echt de internationale problemen niet. Maar hoe zit het met deze kwetsbare groepen? Laten we hopen dat Den Haag ook voor deze problemen de ogen opent”, eindigt de SP-wethouder.

Reactie toevoegen

U bent hier