h

Samenwerking Boogh en Quarijn als voorbeeld

10 juni 2013

Samenwerking Boogh en Quarijn als voorbeeld

Nieuwegein/Wijk bij Duurstede - De samenwerking tussen de zorgorganisaties Boogh en Quarijn om in Wijk bij Duurstede te komen tot opvang voor mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) is als voorbeeld getoond tijdens het landelijk congres ‘In voor zorg!’. SP-wethouder Jan Burger gaf samen met Hetty van Oldeniel, Petra Aalders en José Roosen van Boogh een presentatie van het project op het congres, dat onlangs in Nieuwegein werd gehouden.

‘In voor zorg!’ is een programma van Vilans (kenniscentrum langdurende zorg) en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Doel is organisaties die betrokken zijn bij de langdurige zorg te ondersteunen bij de grote veranderingen die aanstaande zijn in de zorgverlening. “We zetten ons als gemeente nadrukkelijk in voor samenwerking bij de zorgorganisaties. Daardoor is het mogelijk om te komen tot een beter lokaal aanbod en besparingen. Het project van Boogh is een mooi voorbeeld. Nu hoeven mensen uit Wijk bij Duurstede niet meer naar Veenendaal voor hun begeleiding en opvang. Bovendien worden de voorzieningen in het nieuwe Ewoud & Elisabeth Gasthuis optimaal gebruikt. Voor iedereen levert het dus wat op,” aldus wethouder Burger.

Het congres, waarbij ook staatssecretaris Martin van Rijn een toespraak hield, werd door vele honderden medewerkers in de langdurige zorg bijgewoond.

Meer dan ooit is het landschap van wonen, zorg en welzijn in beweging: ouderen, mensen met chronische ziekten, lichamelijke, verstandelijke en psychische beperkingen worden geacht zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn. Gemeenten krijgen een grote verantwoordelijkheid voor deze kwetsbare inwoners, maar hebben daarvoor veel minder middelen beschikbaar. “Dat betekent nogal wat. Die grote transitie in de zorg, zoals het zo mooi heet, zal zeer zorgvuldig moeten plaatsvinden. Meer samenwerking, meer van onderaf, meer uitgaan van de eigen kracht, maar wel met voldoende professionele ondersteuning. En vooral goede thuiszorg bieden, zodat mensen het ook daadwerkelijk kunnen volhouden,” vat de wethouder samen. Samen met de bestuurder van Boogh, Hetty Oldeniel en haar medewerkers beantwoordde hij tijdens een deelsessie van het landelijke congres vragen en gaf hij zijn visie op de veranderingen in de zorg.

U bent hier