h

SP zet duurzame energie op raadsagenda

29 mei 2013

SP zet duurzame energie op raadsagenda

 De ingenieur.nl
Wijk bij Duurstede - De SP wil nagaan of het interessant is om op de industrieterreinen Langshaven en Broekweg rioolwater aan te wenden voor energiewinning. Onlangs vroeg de partij het college al om serieus te kijken naar het plaatsen van zonnepanelen op het gemeentehuis. “We hebben de laatste tijd gesprekken gevoerd met deskundigen en literatuur onderzocht van onderzoeksinstituten en de overheid. Ook hebben wij geïnformeerd bij andere gemeenten. Daar komen goede ideeën uit,”aldus SP-raadslid Jan Oechies.

Oechies wijst er op dat Nederland er naar streeft om in 2020 een stuk schoner en energiezuiniger te worden. Hierbij is het van belang dat energie wordt bespaard en zowel lokaal, regionaal en landelijk meer duurzame energie wordt opgewekt. “Dat is de reden dat de SP zich plaatselijk steeds meer verdiept in de kwestie. Ons sprak onder andere een initiatief in de gemeente De Bilt aan. Hier wordt de warmte die vrijkomt in het riool van een voedingsmiddelenproducent omgezet in elektriciteit. Het betreft hier het principe van de warmtewisselaar. We hebben het idee dat dit ook voor Wijk bij Duurstede interessant kan zijn. En aangezien de gemeente eigenaar is van het rioolnetwerk komen de baten van deze stroomproductie eveneensten goede aan de gemeente.”

De partij heeft aan het college gevraagd of zij bereid is een en ander na te gaan. De socialisten overleggen over het energievraagstuk ook nog met de EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC). Mede gezien het feit dat het systeem ook financieel gezien interessant kan zijn, willen zij een en andere bespreken bij de kadernota en de begrotingsbehandeling. Daarmee zet de SP het vraagstuk van duurzame energie nadrukkelijk op de agenda van de gemeenteraad.

U bent hier