h

SP wil zonnepanelen op dak gemeentehuis

22 mei 2013

SP wil zonnepanelen op dak gemeentehuis

Wijk bij Duurstede - De SP in Wijk bij Duurstede ziet graag dat er zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis worden geplaatst. De partij heeft daarover vragen gesteld aan het college en wil een en ander bespreken tijdens de behandeling van de kadernota en begroting. “Het is goed voor het milieu, we kunnen als gemeente laten zien waar we voor staan en het levert ook nog eens geld op,” vat raadslid Hans Pouw samen.

In het kader van de opgave om te komen tot een energie-neutrale gemeente is het volgens de SP noodzakelijk om daar waar mogelijk te investeren in de opwekking van ‘groene energie’. Investeren in zonne-energie is van groot belang. Zeker nu de gemeenteraad in meerderheid het plaatsen van windmolens heeft afgewezen.

“Als fractie hebben wij enig voorwerk gedaan. In het gemeentehuis wordt jaarlijks 530.000 KwH afgenomen en het gehanteerde all-in tarief is gemiddeld 24 eurocent per KwH. Wij zijn grootverbruiker en daardoor is het lastig om te herleiden hoe de opbouw van de kosten precies tot stand is gekomen. Toch komen wij na overleg met deskundigen tot de conclusie dat het tarief omlaag kan. De vraag is dus of we op dit moment de meest gunstige overeenkomst hebben afgesloten met een energieleverancier,” aldus SP-raadslid Jan Oechies. Samen met zijn collega Hans Pouw heeft hij zich in de kwestie verdiept en de vragen opgesteld.

Naar de mening van de SP is het dan ook het ideale moment om te bezien of het mogelijk is om over te stappen op zonne-energie. “Naast de positieve effecten voor het milieu levert het plaatsen van zonnecollectoren op het dak van het gemeentehuis op termijn een aanzienlijke financiële bezuiniging op. De jaarlijkse reductie van kooldioxide bedraagt naar wat wij hebben begrepen mogelijk 15.000 Kg. De investering voor de aanleg van zonnepanelen bedraagt circa 55.000 euro en de terugverdientijd voor de investering wordt geschat op zeven tot acht jaren,” laat Pouw tenslotte nog weten.

De socialisten vinden dat nader onderzoek naar de haalbaarheid van het plaatsen van zonnecollectoren prioriteit moet hebben. Mede gezien de financiële situatie van de gemeente en de op handen zijnde besprekingen voor de nieuwe begroting.

U bent hier