h

Uitspraak raad tegen bezuinigingen thuishulp

20 april 2013

Uitspraak raad tegen bezuinigingen thuishulp

Wijk bij Duurstede - In samenspraak met ‘Wij zijn de thuiszorg Wijk bij Duurstede’ heeft de SP samen met het CDA tijdens de raadsvergadering deze week een motie ingediend waarbij de raad zich uitspreekt tegen de voorgenomen rijksbezuinigingen op de huishoudelijke hulp. “Het is een maatregel die naar onze mening onuitvoerbaar is en veel mensen die van zorg afhankelijk zijn ernstig dupeert. Hoe meer gemeenten zich hiertegen uitspreken des te meer kans is er dat deze bezuinigingen niet doorgaan,” vertelt SP-raadslid Hans Pouw.

Het gaat om een maatregel waarbij de gemeenten 75% gekort worden op het huidige budget voor de thuishulp. In de gemeente Wijk bij Duurstede betreft het ongeveer 500 huishoudens en zijn er 130 hulpen bij betrokken. Die huishoudelijk hulpen hebben de krachten gebundeld in ‘Wij zijn de thuiszorg Wijk bij Duurstede’. Nog onlangs deden de hulpen mee aan de grote landelijke demonstratie in Den Haag, georganiseerd door AbvaKabo FNV. Ook verzamelden zij 1.200 handtekeningen in de gemeente. Die handtekeningen zijn aangeboden aan de regering.

“We hebben voor onze eigen gemeente in beeld gebracht wat de consequenties zijn van de voorgenomen bezuinigingen op de huishoudelijke hulp. Vooral mensen boven de 75 jaar en huishoudens met een laag inkomen worden er door getroffen. Bovendien dreigen alleen hier al tientallen banen te verdwijnen. Landelijk gaat het om maar liefst 100.000 mensen, die straks wellicht weer een beroep moeten doen op een uitkering. Dat moeten we niet willen. Bovendien is de zorg die deze mensen verlenen van groot belang voor de mensen die de zorg ontvangen,” legt Hans Pouw uit.

Volgens het SP-raadslid is het van groot belang dat gemeenten hun stem laten horen: “De rijksoverheid overlegt met de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de belangenorganisaties. Een uitspraak maakt duidelijk hoe Wijk bij Duurstede in de kwestie staat. Veel gemeenten doen dat. Bijvoorbeeld nog onlangs buurgemeente Utrechtse Heuvelrug.”
De motie werd overigens afgelopen dinsdagavond met een ruime meerderheid door de gemeenteraad aangenomen.

U bent hier