h

SP wil lokale woningmarkt extra impuls geven

8 april 2013

SP wil lokale woningmarkt extra impuls geven

Woningbouw
WIJK BIJ DUURSTEDE - De Socialistische Partij wil in de komende periode een grote openbare bijeenkomst organiseren om de mogelijkheden voor nieuwe woningbouwprojecten te bespreken. “We denken aan voorbeelden van goedkope koopwoningen voor starters, bijvoorbeeld zogenoemde rug-aan-rug-woningen. Daarnaast willen we kijken hoe we de huursector een extra impuls kunnen geven en hoe we lokale bouwfirma’s hierbij in kunnen schakelen ,” vertelt Frans van der Tol, bestuurslid van de SP-afdeling Wijk bij Duurstede.

De partij wil gastsprekers uitnodigen en voorbeelden aanhalen van projecten elders in het land. “Samen met bijvoorbeeld woningbouwcorporaties en andere partijen kunnen we informatie uitwisselen over opgedane ervaringen. Lokaal is er hier bijvoorbeeld veel gebouwd via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, het zogenoemde zelfbouwen in CPO-verband. Uit andere afdelingen of gemeenten krijgen we ook voorbeelden van mooie projecten,” aldus Van der Tol.

Het SP-bestuurslid was zelf jarenlang werkzaam in de bouwwereld en ziet met lede ogen de huidige problemen in de woningmarkt aan. “Nog steeds vallen er dagelijks veel ontslagen in de bouwsector en gaan bedrijven onderuit. Aan de andere kant is er grote behoefte aan bijvoorbeeld kleinere starterswoningen met een prijs tot ongeveer 130.000 euro, terwijl in de huursector vraag is naar alle woningen, van goedkoop tot middel duur. Het kabinetsbeleid voor de woningmarkt is werkelijk om te huilen. Woningcorporaties worden ernstig beperkSP wil lokale woningmarkt extra impuls geven

t bij investeringen en ook de hypotheekregels laten te wensen over. Als we als partij lokaal een bijdrage kunnen leveren om de bouwsector een impuls te geven, dan moeten we dat doen. Na afloop van de grote bijeenkomst willen we werkgroepen laten instellen om de verschillende voorstellen uit te werken ,” legt Van der Tol uit.

Wethouder en partijgenoot Jan Burger laat weten graag een bijdrage te leveren: “Het op gang brengen en houden van de woningbouw en de verkoop van woningen is een van de grootste uitdagingen van dit moment. Het uitwisselen van goede voorbeelden en ervaringen die we hier en elders hebben opgedaan kan daarbij helpen. Alle kennis is welkom om de woningmarkt te stimuleren en daarmee aan de slag te gaan.”

Voor meer informatie of om een bijdrage te leveren aan de bijeenkomst(en) kan men contact opnemen via tel.nr. 0343-571635, of e-mail: fransvandertol360@hotmail.com

U bent hier