h

Doormodderen bij ‘Aan de Oude Haven’

20 april 2013

Doormodderen bij ‘Aan de Oude Haven’

Wijk bij Duurstede - Het project ‘Aan de Oude Haven’ blijft de gemoederen beheersen. Voor de zomervakantie leek een compromis binnen handbereik toen de gemeenteraad een bestemmingsplanwijziging goedkeurde. “Er lag al een tekening van het gebouw waar iedereen het over eens was. Nu is het aanzicht echter weer veranderd. Wij hebben daarom met de PCG via een motie aangegeven dat de projectontwikkelaar zich dient te houden aan het compromis van vorig jaar,” legt SP-raadslid Jan Oechies uit. De motie is door de raad inmiddels aangenomen.
Oude Haven

Het bouwplan voor het appartementencomplex ‘Aan de Oude Haven’ zorgt dus opnieuw voor problemen. Alles leek vorig jaar ‘in kannen en kruiken’. De gemeenteraad gaf goedkeuring aan het bestemmingsplan, waarbij een schets van het project gemaakt was. “Voor zowel omwonenden, Schil met Pit als de projectontwikkelaar was dit een compromis waar ze allemaal water bij de wijn hadden gedaan. Maar ze stonden er geheel achter,” haalt Oechies aan.

De verbazing van de SP-er was dan ook groot toen bleek dat de partijen opnieuw ‘vechtend over de straat rollen’: “Nu blijkt dat de schets van het gebouw, dat vorig jaar juist als onderliggend stuk in het compromis was meegenomen, veranderd is. Aan de ene kant logisch, want de ontwikkelaar kan binnen het bestemmingsplan tekenen wat hij wil. Aan de andere kant is het erg vreemd omdat juist de tekening als belangrijkste onderbouwing voor de wijziging van het bestemmingsplan telde. Dan is het moreel gezien toch onjuist om dat te veranderen?” Ook vindt de socialist het raar dat de zaak überhaupt zo lang doormoddert.

De politicus ziet alleen verliezers: “De omwonenden en belangenorganisatie Schil met Pit staan in hun hemd omdat ze destijds water bij de wijn deden en nu vinden dat er achter hun rug om zaken veranderd zijn. De projectontwikkelaar ziet zich geconfronteerd met een nog dieper wegzakkende huizenmarkt en heeft nog meer moeite om te verkopen. Vandaar dat wij hebben opgeroepen terug te gaan naar het compromis en daar zo snel mogelijk de goedkeurende klap op te geven,” eindigt Oechies.

U bent hier