h

“Geef Gravenbol en Doornse Gat terug aan gemeenschap”

17 januari 2013

“Geef Gravenbol en Doornse Gat terug aan gemeenschap”

Utrecht - De statenfractie van de SP pleit voor het opheffen van Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied (UHVK). “Het schap staat als gemeenschappelijke regeling te ver van de belangen van de mensen af en er is teveel bureaucratie. Gemeenten kunnen heel goed zelf verantwoordelijkheid dragen voor het betaalbaar en open houden van reacreatieterreinen en recreatieve routes,” aldus statenlid Ad Meijer.

Volgens het SP-statenlid is er de laatste jaren eigenlijk alleen maar gedoe rondom het schap: “Een jaar geleden werd gedreigd met het sluiten van het Doornse Gat. En het afgelopen jaar was er discussie over de toekomst van De Gravenbol in Wijk bij Duurstede. Het recreatieschap wil bezuinigen en terreinen schrappen of afstoten. Tegelijkertijd hoor je dat steeds meer gemeenten het gevoel hebben dat ze wel betalen, maar er nauwelijks iets voor terugkrijgen. En in deze tijd kun je recreatieterreinen alleen maar goed beheren door het kleinschaliger te doen, met inbreng van directe belanghebbenden en vrijwilligers. Er is gewoon teveel bureacratie bij het schap ontstaan en het staat te ver van de inwoners af. Bovendien blijkt dat door terreinen als het Doornse Gat en De Gravenbol gewoon weer terug te geven aan de gemeenschap er veel meer mogelijkheden ontstaan om ze fatsoenlijk te beheren.”

De SP wil dat het provinciebestuur daarom serieus nagaat of en op welke wijze het recreatieschap kan worden ontbonden. De partij vraagt daarbij wel om de nodige zorgvuldigheid. Zoals ten aanzien van het huidige personeel.
Ook wil zij vooralsnog de bijdrage van het provinciebestuur overeind houden om de minst rendabele terreinen en bijvoorbeeld de fietsroutes te blijven financieren. Bijzondere aandacht moet er volgens de SP ook worden gegeven aan de Ecologische Hoofdstructuur. Tenslotte pleit de partij voor het inzetten van mensen vanuit de sociale werkvoorziening bij de onderhoudswerkzaamheden. “Juist in deze tijd moet er ook worden nagedacht over de inzet van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Want door allerlei rijksbezuigingen dreigen deze mensen straks buiten de boot te vallen,” besluit Meijer.

U bent hier