h

Vervolgonderzoek huisartsenpost Doorn

20 december 2008

Vervolgonderzoek huisartsenpost Doorn

Wijk bij Duurstede - Het realiseren van een huisartsenpost in, of in de buurt van Wijk bij Duurstede houdt de gemoederen al langer bezig. Inwoners van de gemeente die buiten kantooruren acute huisartsenzorg nodig hebben zijn nu aangewezen op de huisartsenpost in Houten. Uit een enquête van de SP bleek dat inwoners op zich wel tevreden zijn over de huisartsenpost in Houten, maar dat de afstand tot de post als veel te groot wordt ervaren.

De gemeenteraad heeft in oktober 2008 op initiatief van de SP, zowel in de gemeente Wijk bij Duurstede als Utrechtse Heuvelrug, een motie aangenomen waarin het streven naar een huisartsenpost in Doorn is vastgelegd.
Gebleken is echter ook, dat een eventuele vestiging van een huisartsenpost nogal wat ‘haken en ogen’ kent. Vooral omdat er veel partijen bij betrokken zijn. Daarom heeft het college van Burgemeester en Wethouders door een onafhankelijk bureau een eerste verkennend onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor een ‘voorziening voor acute huisartsenzorg buiten kantooruren’ in Doorn.

In het kader van dit onderzoek zijn gesprekken gevoerd met verschillende partijen en belanghebbenden. Een concreet plan om een huisartsenpost in Doorn te realiseren ligt er nog niet. Wel ziet het college voldoende aanleiding om op basis van de gespreksresultaten een vervolgonderzoek te starten. Dat gebeurt in samenwerking met de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

SP-wethouder Jan Burger is verantwoordelijk voor de zorgvoorzieningen en Wmo in Wijk bij Duurstede.
“De bevolking van beide gemeenten wil heel graag dat er een huisartsenpost in de regio komt die beter bereikbaar is, bijvoorbeeld in Doorn. In totaal gaat het om ruim 70.000 mensen. Uit het onderzoek blijkt dat de betrokken partijen, en dat zijn er heel wat, verschillend denken over die wens voor een huisartsenpost in Doorn. Maar belangrijk: ook blijkt dat niemand bij voorbaat tegen is, of hoeft te zijn. Er zijn wel voorwaarden. De kwaliteit van de huisartsenzorg moet goed blijven. En belangrijk blijkt de samenwerking met de acute ziekenhuiszorg en natuurlijk spelen de wensen van onze huisartsen bij de invulling van concrete plannen een grote rol”, vertelt Jan Burger.

De gemeentebesturen van Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug willen de komende drie maanden verschillende scenario’s uitwerken om de haalbaarheid van een huisartsenpost in Doorn definitief in beeld te brengen. Hierbij worden met name de huisartsen uit beide gemeenten, de provincie en organisaties zoals de Cliëntenraad Utrecht, Primair Huisartsenposten, het Diakonessenziekenhuis en Agis uitgenodigd om mee te denken.

U bent hier