h

SP: bezuinigen op bureaucratie en niet op zorg

8 november 2008

SP: bezuinigen op bureaucratie en niet op zorg

Afgelopen vrijdag hield de SP een informatieavond over de zorg. Dit na aanleiding van de voorgenomen bezuinigingen op de AWBZ. Het kabinet wil 800 miljoen bezuinigen op de AWBZ-hulp voor ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en jongeren met gedragsproblemen. Het gaat om de zogenoemde ‘algemene ondersteunende begeleiding’. Het is de bedoeling dat gemeenten in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) de hulp deels overnemen.

SP Tweede Kamer medewerker Siska de Rijke gaf uitleg over de AWBZ. “Wat veel mensen niet realiseren is dat de AWBZ een recht is. Het is een sociaal vangnet voor mensen die anders buiten de boot zouden vallen. Door de AWBZ kunnen deze mensen nu wel aan de samenleving deelnemen. Het kabinet stelt dat de AWBZ onbetaalbaar is geworden, maar als je niet in deze groep ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en jongeren preventief investeert, dan lopen de kosten achteraf hoger op. Een verblijf in het ziekenhuis is immers duurder dan gewoon thuis zijn,” aldus De Rijke. “Verder kan het kabinet weldegelijk de kosten naar beneden halen door indicatie voor hulp in de wijk te laten plaatsvinden en de bureaucratische controles op die indicaties af te schaffen, want daar zitten de hoogste kosten. Voor dat geld kun je heel veel verzorgers aanstellen.”

SP wethouder Jan Burger eindigde de avond door te vertellen waarop het college zich richt in haar zorgbeleid. Hij benadrukte dat gemeenten niet zomaar rijksbezuinigingen moeten doorvoeren, en dat zij vooral moeten inspelen op de behoefte van de burgers. Verder heeft het beleid van onze gemeente een preventief karakter als het gaat om zorg. “Door te investeren in samenwerkingsverbanden in de eerste lijn zorg, sparen wij geld uit voor symptoombestrijding achteraf,” aldus de wethouder.

Siska de Rijke over de zorg

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over uw zorg, dan kunt u contact opnemen met de hulpdienst van de SP. hulpdienstwijkbijduurstede@sp.nl of bel 06-51172840

U bent hier