h

Uitslag onderzoek: huisartsenpost Doorn zeer gewenst

8 oktober 2008

Uitslag onderzoek: huisartsenpost Doorn zeer gewenst

De inwoners van de Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede zijn tevreden over de geleverde zorg vanuit de huisartsenposten in de regio. Maar de bereikbaarheid is een groot probleem. Maar liefst 98% is van mening dat er een dergelijke post moet komen in Doorn. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van de Socialistische Partij in beide gemeenten.

In Amerongen, Cothen, Doorn, Driebergen, Langbroek, Leersum, Maarn/Maarsbergen en Wijk bij Duurstede hebben vrijwilligers van de SP de afgelopen twee maanden voorbijgangers geïnterviewd. Dat gebeurde onder meer bij supermarkten, sportvelden, in winkelcentra, bibliotheek en zorginstellingen. Ook konden formulieren worden ingevuld via internet. De mensen is gevraagd naar hun kennis omtrent, hun ervaringen met een van de huisartsenposten en mening over de bereikbaarheid van de huisartsenzorg buiten kantooruren.

Uiteindelijk zijn 1.816 formulieren geretourneerd. In totaal 1.657 personen vulden de vragenlijst volledig in. De jongste deelnemer aan het onderzoek is 16 jaar, de oudste 99 jaar. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 56 jaar. Het gaat om 32% mannen en 68% vrouwen. Gezien het aantal ondervraagde personen, de gevolgde werkwijze, de inzet in alle kernen en de algemene responsgegevens kunnen de uitslagen van het onderzoek als representatief voor de gehele bevolking van beide gemeenten worden gezien.

Opvallend is dat 11% van de ondervraagden op de Utrechtse Heuvelrug ervan uitgaat dat de eigen lokale huisartsen buiten kantooruren de avond-, nacht- en weekenddiensten draaien. Zij weten dus niet dat zij dan op een huisartsenpost zijn aangewezen. In de gemeente Wijk bij Duurstede blijkt vrijwel iedereen wel van deze situatie op de hoogte.
Voor mensen die gebruik hebben gemaakt van de huisartsenposten geldt dat men over het algemeen tevreden is over de kwaliteit van de geleverde zorg. De huisartsenpost in Houten scoort daarbij het hoogst.
Over de bereikbaarheid van de drie posten in Ede, Houten en Zeist is men minder te spreken. Daar komt bij dat van alle ondervraagden 19% zegt aangewezen te zijn op het openbaar vervoer om de huisartsenposten te bereiken. De rest beschikt over een auto of kan gebruik maken va de diensten van familieleden, buren of kennissen.Van alle ondervraagden vindt 90% de afstand tot de huisartsenpost te ver. Maar liefst 98% pleit voor een post in Doorn.

De SP concludeert in haar rapport dat voor de exploitatie van een huisartsenpost een populatie van zo'n 80.000 inwoners voldoet. Ook wijst zij op de ontwikkelingen in de spoedeisende zorg waarbij de eerste hulp in het ziekenhuis, ambulancedienst en huisartsenpost steeds vaker samenwerken. Daar komt volgens de socialisten bij dat de huidige verdeling van de bevolking over maar liefst drie huisartsenposten onlogisch is. Door aan te sluiten bij het Diakonessen Ziekenhuis (Zeist en Utrecht) ziet de partij mogelijkheden om een huisartsenpost in Doorn te realiseren, gekoppeld aan de buitenpolikliniek van dit ziekenhuis. Een dergelijke post ligt voor alle inwoners van beide gemeenten op een maximale afstand van 10 kilometer en is bovendien goed bereikbaar.

Het onderzoeksrapport met als titel " Huisartsenpost Doorn: van fictie naar realiteit?! " is te vinden op de internetsite van de beide afdelingen. Voor Wijk bij Duurstede: www.wijkbijduurstede.sp.nl

U bent hier