h

Sluitende begroting en geen extra belasting

2 oktober 2008

Sluitende begroting en geen extra belasting

De begroting 2009 en de meerjarenraming 2010-2012 van de gemeente zijn positief. “Voor 2009 wordt zelfs een eindsaldo voorzien van ruim 300.000 euro. Dat is bijzonder verheugend, want daarmee komt een einde aan een reeks van jaren met tekorten”, laat SP-wethouder Financiën Jan Burger weten. “Maar wat natuurlijk voor de inwoners ook goed nieuws is, is dat de ozb alleen met het inflatiepercentage van 3% zal toenemen”, voegt hij daaraan toe.

Voor het sluitend maken van de begroting heeft het college enkele tienduizenden euro’s geschrapt aan nieuw beleid en bespaard op de ambtelijke kosten. Ook kon gebruik worden gemaakt van de gereserveerde bedragen voor het nieuwe Revius, een nieuwe brede school voor primair onderwijs en een sporthal. “We bouwen niet alles in één keer; we kunnen de middelen gefaseerd inzetten”, legt wethouder Burger uit.

Daarnaast is er sprake van een extra bijdrage van het rijk voor het gemeentefonds. Bovendien heeft het college de verwachte opbrengsten van nieuwe woningbouw in uitbreidingslocatie De Kamp in Cothen nog niet meegenomen.
“Dat hebben we nog achter de hand. We maken op dit moment samen met een meedenkgroep en de woningbouwstichting Cothen plannen voor De Kamp. De invulling wordt op dit moment in ieder geval niet belast met een van te voren bepaalde opbrengst”. Aldus laat de wethouder weten.

Jan Burger geeft wel aan dat het nodig blijft om ‘de vinger aan de pols’ te houden: “Onze eindconclusie is dat het financieel perspectief van de gemeente goed is, maar we staan voor een aantal grote investeringen met de nodige risico’s. En ook de landelijke en internationale economische situatie maakt de toekomst onzeker. In dat opzicht is het ook goed als er nog wat ruimte is omdat we vrij kunnen beschikken over de opbrengsten van De Kamp.”

Bij het sluitend maken van de begroting is geen boventrendmatige verhoging van de onroerend-zaakbelasting (ozb) noodzakelijk. Dat betekent dat het college de eerdere toezegging nakomt om uiterst terughoudend te zijn bij een eventuele stijging van de belastingen. De reinigingsrechten zullen overigens -zoals eerder aangegeven in de kadernota- structureel met 10 euro dalen. De rioolrechten stijgen conform eerdere afspraken in de raad naar een kostendekkend niveau.

Waar wordt het geld aan besteed?

Een begroting gaat over geld, maar minstens zo belangrijk is de inhoud van het beleid. De afgelopen periode is in Wijk bij Duurstede het nodige aangepakt of verder ontwikkeld: van een nieuwe haven tot een eigen Wmo-loket, van een brede school in Cothen tot gerenoveerde stadstoren in Wijk, van een beter minimabeleid tot nieuwe sportvoorzieningen op Mariënhoeve. Maar ook er zijn er door het college veel nieuwe plannen gemaakt: voor versterking van het onderwijs, een beter milieu, verkeersveiligheid, meer woningen en vooral betaalbare huizen voor starters, zorgplaatsen voor ouderen en mensen met een handicap, nieuwe voorzieningen in de kernen Cothen en Langbroek, enzovoorts.

Wethouder Jan Burger: “In het jaar 2009 gaat het om het verder uitvoering geven van alle nieuw ontwikkelde plannen. Met de nodige zorgvuldigheid, in samenwerking en met betrokkenheid met onze inwoners wil het college zich daarvoor maximaal inspannen. Zowel wat betreft de centen als de nodige investeringen: we liggen op stoom. Dat is ook de titel die we aan deze begroting hebben meegegeven. En nu dus op volle vaart verder!”

U bent hier