h

Huisartsenpost Doorn: van fictie naar realiteit?

5 oktober 2008

Huisartsenpost Doorn: van fictie naar realiteit?

“Hiermee hopen we een flinke stap voorwaarts te zetten naar de realisatie van een huisartsenpost in Doorn”, aldus SP-raadslid Henriëtte Sanders. Ze doelt op de uitkomsten van een uitgebreid onderzoek dat haar partij de afgelopen twee maanden heeft gehouden onder de bevolking van de Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Op woensdagavond 8 oktober aanstaande worden de uitslagen gepresenteerd in het cultuurhuis in Doorn.

In alle kernen van de Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede zijn sinds augustus mensen geïnterviewd bij supermarkten, sportvelden, in winkelcentra, bibliotheek, zorginstellingen of op andere plaatsen.

“Zo’n 1.800 mensen hebben hun mening gegeven. Ruim 1.600 mensen hebben een uitgebreider enquêteformulier ingevuld. De gemeentebesturen en verschillende organisaties bekijken of het mogelijk is een huisartsenpost dichterbij te realiseren. Wij vonden het belangrijk om ook de mening van de bevolking te laten horen. Immers zij zijn de gebruikers van de zorg, maar in feite ook de financiers. Zij betalen namelijk de belastinggelden en de zorgpremies”, vertelt Henriëtte Sanders.

De ondervraagden konden hun ervaringen vertellen met de huidige huisartsenposten in Ede, Houten en Zeist en hun mening over de wenselijkheid van een huisartsenpost in Doorn. De uitslagen houdt het raadlid nog even zichzelf: “Daarover doen wij uitgebreid verslag op woensdag 8 oktober. Ons rapport heeft trouwens als titel ‘Huisartsenpost Doorn: van fictie naar realiteit?’ meegekregen”.

De presentatie van de resultaten vindt plaats in het cultuurhuis in Doorn en begint om 20.00 uur. Naast de beide wethouders van Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede zijn vertegenwoordigers uitgenodigd van de provincie, het zorgkantoor, het Diakonessen Ziekenhuis en de huisartsen(posten). Na afloop van de presentatie vindt een discussie plaats. Iedereen is welkom in de raadszaal van het cultuurhuis. Op de internetsites van beide SP-afdelingen is meer informatie te vinden. Daar treft men ook een speciaal voor de avond gemaakt promotiefilmpje aan: www.sp.wijkbijduurstede.nl

U bent hier