h

Inwoners Wijk kiezen voor huisartsenpost in Doorn

15 september 2008

Inwoners Wijk kiezen voor huisartsenpost in Doorn

Ook de inwoners van Wijk bij Duurstede willen graag een huisartsenpost in Doorn. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek van de Socialistische Partij. De partij is enkele weken geleden begonnen met het afnemen van enquêtes over het functioneren en de bereikbaarheid van de huisartsenposten in de regio.

Centraal in het onderzoek staat het functioneren van de huidige huisartsenposten in Ede, Houten en Zeist, maar ook de wenselijkheid van een dergelijke post in Doorn. Diverse kernen in de Utrechtse Heuvelrug werden door enquêterende SP-leden al aangedaan. Afgelopen weekeinde werden inwoners van Cothen en Langbroek bij de supermarkten en de sportvelden ondervraagd.

“De week daarvoor stonden we in Wijk bij Duurstede op straat en bij de verenigingsmarkt. Daar hebben we nu de cijfers van. Daaruit blijkt dat de geboden hulp van de Houtense post gewoon goed is, maar de afstand is voor bijna iedereen een probleem. De vraag naar een post dichterbij is dus groot”, legt fractievoorzitter Jeroen Brouwer uit.

Uit de vragenlijst, die overigens werd ingevuld door 376 personen, blijkt dat de ondervraagden de geleverde zorg vanuit Houten als goed ervaren. Brouwer: “Dertien procent van de mensen is zelfs zeer tevreden, 23% gaf de behandeling een goed mee, en 55 procent vond alles voldoende. En dat is een hoge score als je deze vergelijkt met eerder deze periode gehouden onderzoeken in Leersum, Amerongen en Doorn. Ook is men in onze gemeente beter op de hoogte in welke plaats de huisartsenpost gevestigd is.”

Het overgrote deel van de geënquêteerde inwoners, 65 procent, kan met eigen vervoer naar Houten rijden, terwijl dertien procent gebruik kan maken van vervoer door vrienden of familie. “Verontrustend is dat liefst 22 procent afhankelijk is van het openbaar vervoer. Als er al bussen en treinen rijden, kost dat minstens anderhalf uur reizen”, meent de SP-er.

Daar de socialisten na eerder onderzoek tot de conclusie zijn gekomen dat een huisartsenpost in Wijk zelf niet haalbaar is, eindigt de vragenlijst met een stelling over een dergelijke post in Doorn. “Een post moet een centraal punt zijn in een gebied dat minstens vijftigduizend mensen kan bedienen. Dat lukt in Wijk, met de Lek als grens, niet. Doorn is dan een goede optie. De ondervraagden zijn dat met ons eens. Liefst 98 procent geeft aan dat zij een post in Doorn noodzakelijk vinden, omdat zij de afstand naar Houten als veel te ver beschouwen. Dat zijn duidelijke gegevens, waar we niet omheen kunnen”, eindigt Jeroen Brouwer.

Eind september willen de SP-afdelingen Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede een uitgebreid rapport presenteren met de bevindingen van de bevolking over spoedeisende huisartsenzorg. Inmiddels zijn al ruim duizend mensen ondervraagd.

U bent hier